Dodatkowe wsparcie techniczne dla Sygnatariuszy Porozumienia ECR-EFT


Zostały zaangażowane cztery następujące osoby w charakterze wsparcia technicznego w zakresie implementacji protokołu u Sygnatariuszy Porozumienia ECR-EFT: 

– Aleksander Kajanek, Elzab
– Adam Ropelewski, Bank Pekao
– Piotr Ślęzak, Posnet
– Jakub Znamirowski, Novitus

Koordynacją prac zespołu będzie zajmował się Jakub Znamirowski. 

Zakres wsparcia będzie obejmować:

  • obsługę zgłoszeń przekazywanych przez Sygnatariuszy za pośrednictwem repozytorium znajdującego się pod adresem ecreft.frob.pl 
  • prowadzenie dynamicznego arkusza testowego
  • współtworzenie dokumentacji implementacyjnej (GUIDE)
  • ustalenie procedur testowania wynikających z eksperckich wdrożeń
  • koordynację wdrożeń pomiędzy zainteresowanymi stronami (agent rozliczeniowy – producent urządzenia fiskalnego)