Minister Tadeusz Kościński Honorowym Przewodniczącym Rady Programowej X Cashless Congress

Tadeusz Kościński, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zgodził się na objęcie funkcji Honorowego Przewodniczącego Rady Programowej X Cahless Congress i Kapituły eDukata.

Pierwsze spotkanie Rady Programowej X Cashless Congress, złożonej z ekspertów tworzących polski ekosystem płatniczy odbędzie się w listopadzie 2021 roku. Rezultatem spotkania będzie przedstawienie wytycznych programowych kolejnej edycji wydarzenia. Jubileuszowy X Cashless Congress jest zaplanowany na przełom maja i czerwca 2022 roku.

Rada Programowa IX edycji: 
https://www.cashlesscongress.pl/rada-programowa/

Rejestracja:
https://www.cashlesscongress.pl/