ZARZĄD FUNDACJI

Robert Łaniewski_zdjęcie_1

Robert Łaniewski
Prezes Zarządu

W lutym 2012 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Do końca stycznia 2012 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Fundacji. Wcześniej przez ponad dwanaście lat zajmował stanowiska związane z zarządzaniem finansami Spółki Lotos Paliwa. W tym czasie pełnił funkcje: Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego, Pełnomocnika Zarządu ds. Projektów Strategicznych oraz Prokurenta Spółki. Absolwent Finansów i Bankowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Robert Łaniewski_zdjęcie_1

Robert Łaniewski
Prezes Zarządu

W lutym 2012 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Do końca stycznia 2012 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Fundacji. Wcześniej przez ponad dwanaście lat zajmował stanowiska związane z zarządzaniem finansami Spółki Lotos Paliwa. W tym czasie pełnił funkcje: Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego, Pełnomocnika Zarządu ds. Projektów Strategicznych oraz Prokurenta Spółki. Absolwent Finansów i Bankowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Zgodnie ze statutem FROB, działalność Zarządu Fundacji wspiera Komitet Wykonawczy, natomiast nadzór nad organami wykonawczymi sprawuje Rada Fundacji, do której głównych zadań należy:

  • Ustalanie kierunków bieżących działań, jak również długofalowych założeń działalności Fundacji,
  • Sprawowanie nadzoru nad działaniem organów Fundacji, tj. Zarządu Fundacji i Komitetu Wykonawczego,
  • Podejmowanie uchwał w innych sprawach wnioskowanych przez Komitet Wykonawczy.