Opinie FROB

Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów odnośnie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania

z 15 maja 2020r.

Opinia odnośnie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu informacji oraz rodzaju i formy dokumentów dołączanych do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej

z 5 maja 2020r.