O FUNDACJI

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego została powołana do życia w listopadzie 2011 roku w odpowiedzi na potrzebę zwiększenia dynamiki rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Za kluczowe dla promocji tej idei FROB uznał w pierwszej kolejności doprowadzenie do obniżenia opłaty interchange, czyli prowizji, którą akceptujący kartę płatniczą – sklep, zakład usługowy czy stacja benzynowa – muszą przekazywać do banku, który daną kartę wystawił.

Inicjatywa ponad podziałami

Od początku swojego istnienia, Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego udało się połączyć siły ponad 1500 przedsiębiorców z całej Polski – nawet tych, którzy na co dzień są konkurentami. Na tle poprzedników, którzy inicjowali działania na rzecz obniżenia poziomu opłaty interchange, jesteśmy pierwszą inicjatywą, skupiającą przedstawicieli różnych segmentów rynku. Poparcia dla działalności Fundacji udzieliły m.in.: Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji oraz Polska Izba Paliw Płynnych.

Kluczowe obszary działalności

Fundacja podejmuje działania w trzech głównych obszarach: informacyjno-edukacyjnym, legislacyjnym oraz analitycznym. Kluczowymi adresatami tych obszarów są: przedsiębiorcy (akceptanci kart) i zrzeszające ich organizacje, administracja rządowa, instytucje nadzoru finansowego, Sejm i Senat RP, organizacje płatnicze, banki i agenci rozliczeniowi oraz organizacje konsumenckie.

  • Przedsiębiorcom i reprezentującym ich organizacjom FROB przedstawia najnowsze rozwiązania w zakresie systemów płatności bezgotówkowych, przekazuje ekspertyzy dotyczące wpływu kosztów obsługi bezgotówkowej na prowadzenie działalności gospodarczej, jak również edukuje w zakresie korzyści, jakie wynikają dla akceptantów kart z instalacji terminali do ich obsługi.
  • Dla ustawodawcy, administracji rządowej i innych organów nadzoru FROB jest partnerem w dyskusji nad rozwiązaniami na rzecz zwiększenia udziału transakcji bezgotówkowych w ogóle płatności. Chcąc wpływać na rozwój przedsiębiorczości oraz zwiększać dostępność usługi dla konsumentów, Fundacja inicjuje i współtworzy rekomendacje zmian w przepisach, a jej przedstawiciele biorą udział w pracach komisji sejmowych i senackich.
  • Założeniem FROB jest nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z organizacjami konsumenckimi w celu edukacji i promocji bezpiecznych i wygodnych płatności bezgotówkowych.
  • FROB promuje aktywny dialog z organizacjami płatniczymi, bankami i agentami rozliczeniowymi w zakresie obniżania kosztów transakcji bezgotówkowych i poszerzenia rynku akceptantów kart. Dotyczy to zarówno systemów istniejących, jak i alternatywnych tak, aby zdecydowanie zmniejszyć obciążenia przedsiębiorców.