SZKOLENIA I PUBLIKACJE

SZKOLENIE 14 10

499 zł

Dla kolejnych osób z tej samej organizacji 249 zł

Najbliższe szkolenie - 14 października 2021 r.

Przegląd aktualności regulacyjnych dla sektora FinTech

Najnowsze praktyki KNF (m.in. MIP, licencje AIS/PIS, cloud computing), bliższe i dalsze zmiany w prawie (AML5 i AML6, crowdfunding, DORA, MICA)

Folder informacyjny

Formularz zgłoszeniowy

Zapisy:
dawid.kacprzak@frob.pl
534-513-972

Nasze publikacje

Praktyczne komentarze do regulacji prawnych, przygotowane przez dr hab. mec. Jana Byrskiego i jego współpracowników z kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy.

Cena – 99 zł
Komentarz1

„Rozporządzenie delegowane
Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r. w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących silnego uwierzytelniania klienta i wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji – praktyczny komentarz”

komentarz2

Najnowsze vademecum regulacji prawnych „Praktyczny komentarz do nowelizacji ustawy o usługach płatniczych implementującej PSD 2”

W celu nabycia publikacji, prosimy o kontakt na adres dawid.kacprzak@frob.pl
Celem szkoleń organizowanych przez FROB we współpracy z ekspertami jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi zmian na rynku usług płatniczych oraz umożliwienie nabycia wiedzy i umiejętności pozwalających na swobodne stosowanie aktualnych rozwiązań w codziennej praktyce. Szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Oprócz szkoleń otwartych, przeprowadzamy również szkolenia wewnętrzne oraz konsultacje. Jeżeli twoja organizacja chciałaby podwyższyć kompetencje swoich pracowników – zapraszamy do kontaktu – dawid.kacprzak@frob.pl

 

Tematyką najbliższych szkoleń będą kluczowe zagadnienia dotyczące Ustaw implementujących Dyrektywę PSD 2 oraz AML 4.

W drugiej połowie czerwca 2018 roku weszła w życie Ustawa implementująca Dyrektywę PSD 2 (Payments Services Directive 2) stanowiącą podstawę prawną dla:

 • stworzenia jednolitego rynku płatności w UE opartego o bezpieczne i bardziej innowacyjne usługi płatnicze na obszarze całej UE
 • wprowadzenia nowej kategorii dostawców – poszerzenia katalogu usług płatniczych o dwa nowe typy usług: usługę inicjowania transakcji płatniczej (payment initiation service – PIS) oraz usługę dostępu do informacji o rachunku (acconunt information service – AIS)
 • modyfikacji zakresu wyłączeń
 • modyfikacji zasad odpowiedzialności za nieautoryzowaną transakcję
 • wprowadzenia małej instytucji płatniczej

Ponadto, w lipcu weszła w życie Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przygotowana w ramach wdrożenia dyrektywy AML IV.  Najistotniejsze zmiany wynikające z tej Ustawy to przede wszystkim:

 • podwyższenie kar za naruszenie obowiązków
 • objęcie obowiązkami z zakresu AML nowych podmiotów – przedsiębiorców działających w sektorze kryptowalut i trustów
 • wyłączenie niektórych podmiotów z obowiązków dotyczących AML (domy aukcyjne, antykwariaty, komisy, handlujący metalami i kamieniami)
 • obniżenie progu raportowania transakcji gotówkowych do 10 tys. EUR
 • jawny i dostępny publicznie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – obowiązujący od 13 października 2019 r.
 • obowiązek przygotowania wewnętrznych procedur AML przez grupy kapitałowe
 • wprowadzenie zasady risk-based approach jako podstawy KYC (nowe podejście do procesu identyfikacji i analizy ryzyka związanego z AML)
 • stworzenie procedury anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu AML (whistleblowing)
 • nowe definicje waluty wirtualnej i trustu

W przeszłości zorganizowaliśmy szkolenia dotyczące :

1. IFReg (27 października 2015 r.) – szczegóły tutaj.

2. Dyrektywy PSDII (21 stycznia 2016 r.) – szczegóły tutaj.

3.  Rozporządzenia IF Reg i Dyrektywy PAD (29 czerwca 2016 r.) – szczegóły tutaj.

4. Nowelizacji ustawy o usługach płatniczych (26 stycznia 2017 r.) – szczegóły tutaj.

5. Projektu implementacji PSD 2 (22 czerwca 2017 r.) – szczegóły tutaj

6. Ustawy o usługach płatniczych zmienionej ze względu na implementację Dyrektywy PSD 2 (28 czerwca 2018 r.) – szczegóły tutaj