Protokół ECR EFT – zaproszenie do składania zmian i uzupełnień

FROB jako koordynator projektu ECR EFT zaprasza do zgłaszania uwag i propozycji uzupełnień do aktualnie obowiązującej wersji 1.7.

W wyniku pojawiających się opinii, głównie pochodzących od Sygnatariuszy Porozumienia ECR EFT, w zakresie braku doskonałości protokołu ECRF EFT niniejszym podejmujemy działania mające na celu zebranie uwag i propozycji uzupełnień wersji 1.7. Opinie o niedoskonałości protokołu dotyczą nie tylko o braku jego otwartości, lecz również braku uwzględnienia w nim współpracy z nowymi technologiami płatniczymi. 

Uwagi i propozycje zmian proszę nadsyłać do robert.laniewski@frob.pl – wszystkie zostaną przekazane na forum Sygnatariuszy i następnie przedyskutowane w celu finalnego uwzględnienia w wersji 1.8.