“Jak efektywnie zbudować sieci 5G w Polsce z korzyścią dla społeczeństwa i państwa”. Nowy raport Fundacji Digital Poland

Według analityków firmy Accenture do 2028 roku wdrożenie w Polsce sieci 5G może wygenerować wzrost PKB o ponad 63 mld zł oraz przyczynić się do powstania prawie 98 tys. nowych miejsc pracy. Czy to się uda? O szansach i zagrożeniach pisze fundacja Digital Poland w swoim najnowszym raporcie “Jak efektywnie wdrożyć sieci 5G w Polsce z korzyścią dla społeczeństwa i państwa?”.

Komisja Europejska wyróżniła kilka sektorów, które będą się dynamicznie rozwijać dzięki implementacji i wykorzystaniu sieci komórkowej piątej generacji. I tak do 2025 roku sektor produkcji ma wzrosnąć o 11%, energetyczny o 14,4%, mediów i rozrywki o 15,7%, a motoryzacyjny o 20,3%. Polska powinna szczególnie skorzystać na wdrożeniu 5G, która uczyni naszą gospodarkę bardziej innowacyjną na tle pozostałych gospodarek państw członkowskich UE.

Sieć 5G może być dziejową szansą dla realizacji komunikacji dla wszystkich podmiotów zajmujących się ochroną publiczną i wspomaganiem w sytuacji katastrof (ang. PPDR). 5G oferuje również ogromne możliwości w zakresie obsługi łączności krytycznej dla wojska, wszystkich służb mundurowych, takich jak policja, straż miejska, straż pożarna, pogotowie ratownicze, jak i służb specjalnych czy wywiadowczych. Kolejne wersje standardu LTE wprowadzały dodatkowe funkcjonalności pozwalające świadczyć usługi łączności krytycznej. Standard ten znalazł już zastosowanie w łączności krytycznej np. w Wielkiej Brytanii (sieć ESN), Stanach Zjednoczonych (sieć FirstNet), Finlandii (sieć Virve 2.0) czy właśnie we Francji (sieć RRF). Wszystko to dzieje się dzięki współpracy z sektorem prywatnym, gdzie po przeprowadzeniu publicznego przetargu, zapewnia on łączność radiową, a państwo odpowiada za rdzeń sieci. – Łączność dla państwa przewidziały również instytucje światowe i unijne, harmonizując dla niej częstotliwości na świecie w paśmie 400MHz oraz 700 MHz. Należy przy tym podkreślić, że PPDR korzysta z dodatkowego pasma (2 x 3 MHz, 2 x 5 MHz) w paśmie 700 MHz, a wszystkie państwa w Europie zaoferowały tzw. pasmo komercyjne (2 x 30 MHz) operatorom z sektora prywatnego w procedurach selekcyjnych. W tym ostatnim przypadku często zdarzą się, że zapisy aukcyjne dla jednego bloku wymuszają obsługę ruchu PPDR w formie zwiększonego priorytetu (MVNO) i wywłaszczenia ruchu klientów detalicznych i biznesowych, czy nakazując zaoferowanie aktywnego dostępu do sieci radiowej (MORAN lub MOCN), lub pasywnego (ang. site sharring). To scenariusz Czech – tłumaczy Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający fundacją Digital Poland.

Technologia niesie ze sobą olbrzymie możliwości, ale żeby dobrze je wykorzystać, należy wiedzieć, jak mądrze z niej korzystać. W Polsce nadal brakuje ożywionej i transparentnej debaty o tym, jak najlepiej wykorzystać środki finansowe z nadchodzącej perspektywy unijnej oraz krajowego planu odbudowy. Jednym z kluczowych tematów rozmów powinna być telekomunikacja, która szczególnie w czasie pandemii i konieczności cyfryzacji gospodarki zyskała na znaczeniu.

Dlatego fundacja Digital Poland podjęła się zadania przeanalizowania działań innych państw w tym zakresie i oddaje w Państwa ręce najbardziej kompleksowy raport dotyczący zagadnienia 5G: „Jak efektywnie zbudować sieci 5G w Polsce z korzyścią dla społeczeństwa i państwa”

Raport pokazuje m.in.:

  • stan i trendy w budowie sieci telekomunikacyjnych w standardzie New Radio (5G),
  • efektywne modele współdzielenia sieci ze szczególnym uwzględnieniem obszarów słabo zurbanizowanych i białych plam,
  • światowy dorobek budowy narodowych, ogólnokrajowych, hurtowych sieci komórkowych,
  • wybrane programy krajowe wspierające pokrycie całego kraju zasięgiem sieci komórkowych,
  • wybrane najlepsze modele wsparcia sieci na terenach białych plam i słabo zaludnionych,
  • przegląd rozwiązań i wdrożeń sieci łączności krytycznej oraz dla instytucji publicznych, w tym podsumowanie obecnej sytuacji w Polsce w tym zakresie.
Eksperci podkreślają, że szczególnie istotne w czasie pandemii, jest zapewnienie zasięgu sieci komórkowych na terenach słabiej zurbanizowanych i wiejskich, by zasypać cyfrową dziurę pomiędzy miastem a wsią. W tym celu fundacja dokonała przeglądu najlepszych światowych rozwiązań i wskazała, jak można wykorzystać nadchodzący Krajowy Plan Odbudowy oraz Wieloletnie Ramy Finansowe 2021-2027 UE, by zapewnić łączność w najdalej oddalonych zakątkach Polski i skorzystać z pełnych możliwości sieci 5G.

W raporcie znajduje się także bardzo ważne z punktu widzenia Polski podsumowanie dorobku budowy narodowych, ogólnokrajowych, hurtowych sieci komórkowych. – Żaden z krajów członkowskich Unii Europejskiej ani żaden inny wysoko rozwinięty kraj na świecie nie zdecydował się na wdrożenie takiego modelu budowy sieci komórkowej. Jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy jest dotychczasowe, negatywne doświadczenie państw – wyjaśnia dyrektor zarządzający fundacją Digital Poland.

Raport zawiera także listę rekomendacji. Wśród których jest m.in. postulat stworzenia międzyresortowego zespołu w ramach KPRM przy pełnomocniku ds. cyfryzacji, zajmującego się krytyczną i strategiczną łącznością w państwie oraz zapewnieniem zasięgu na terenach słabo zaludnionych, odległych, turystycznych czy zabytkowych i krytycznych. A także konieczność wsparcia dobrowolnych procesów pasywnego współdzielenia sieci na rynku, czy realizacja projektu SI2PEM.

– Jestem przekonany, że tak przygotowany raport, swoista monografia, jest dobrym wkładem fundacji w jakże konieczną, inkluzywną i transparentną debatę o zapewnieniu łączności całemu społeczeństwu oraz kluczowym instytucjom w państwie. Zapraszam serdecznie do merytorycznej debaty. Razem stwórzmy polityki cyfrowe w sektorze telekomunikacji oparte na rzetelnej analizie i faktach, na bok odkładając dogmaty – podkreśla Piotr Mieczkowski. Wdrożenie tak skonstruowanych rekomendacji sprawi, że Polska zdecydowanie ruszy w kierunku podium zajmowanego przez takie kraje jak Szwajcaria czy Finlandia.

Raport można pobrać za darmo ze strony fundacji Digital Poland.

Fundację Digital Poland wspierają

Do tej pory patronatu publikacji udzieliło ponad 18 podmiotów. Instytucje, które wspierają raport ” Jak efektywnie zbudować sieci 5G w Polsce z korzyścią dla społeczeństwa i państwa “: BCC, e-IZBA, Forum eZdrowia, Fundacja Instrat, Fundacja Go Carrots, Fundacja FinTech Poland, Fundacja Polska Innowacyjna, Fundacja Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB), Fundacja Teraz Polska, KIG, KIGEIT, Konfederacja Lewiatan, PIKE, Pracodawcy RP, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, ThinkTank, Wise Europa.

Informacja o Fundacji Digital Poland

Fundacja Digital Poland została powołana w celu integracji firm i społeczeństwa. Zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej roli innowacji i cyfryzacji w rozwoju gospodarczym kraju. Skupia firmy i organizacje z różnych branż, zachęcając je do współpracy nad konkretnymi projektami. Misją Fundacji jest pozycjonowanie Polski jako wiodącego ośrodka innowacji cyfrowych na świecie.