Integracja kas online z urządzeniami płatniczymi – FROB skierował pismo do MF

Od kilku lat toczy się w Polsce dyskusja na temat sposobów upowszechnienia płatności bezgotówkowych na masową skalę. Bardzo duży wkład w zmiany rynku miał Program Polska Bezgotówkowa, przez ostatnie trzy lata dofinansowując blisko 350 tysięcy terminali zainstalowanych u małych i mikro przedsiębiorców. Dzięki temu już blisko 50% przedsiębiorców korzysta z terminali płatniczych. Obecnie trzeba szukać kolejnych działań wspierających dalszy rozwój sieci akceptacji, które umożliwią likwidację luki w dostępności terminali płatniczych, która obecnie szacowana jest na około 500-700 tys. terminali. 

Każdy kolejny przedsiębiorca wymaga większego wysiłku, w celu przekonania go do podpisania umowy z agentem rozliczeniowym. Znaczącą przeszkodą jest szara strefa i niechęć przedsiębiorców do ujawniania wszystkich swoich dochodów. To powoduje, że zachwiana jest konkurencja – uczciwi przedsiębiorcy mają trudniej. Dzięki rozszerzaniu się dostępności płatności bezgotówkowych możemy wspierać uczciwych przedsiębiorców, budując transparentne zasady prowadzenia działalności gospodarczej, a jednocześnie walczyć z unikaniem rejestrowania transakcji handlowych przez przedsiębiorców. 

Administracja publiczna pracowała nad ustawą wprowadzającą obowiązek korzystania z terminali płatniczych. Ten proces legislacyjny nie został jednak dokończony. Obecnie Ministerstwo Finansów informuje rynek o przepisach adresowanych do „podatnika bezgotówkowego”, zachęcających do przyjmowania płatności bezgotówkowych w zamian za ulgi podatkowe.

Wszystkie te działania mają jeden cel – powszechną dostępność płatności bezgotówkowych i zmniejszanie szarej strefy. FROB jest przekonany, że jest to prawidłowy kierunek rozwoju polskiej gospodarki. Dlatego proponujemy rozwiązanie, które spełnia wszystkie oczekiwania i jednocześnie pozwala rozłożyć w czasie wymóg przyjmowania płatności bezgotówkowych, przez każdego przedsiębiorcę.

Polskie przepisy wymagają od przedsiębiorców stopniowego wprowadzania kas rejestrujących on-line. Jest to proces, który już trwa i systematycznie zwiększa liczbę urządzeń przekazujących do repozytorium Ministerstwa Finansów dane transakcyjne, niezbędne do prawidłowego nadzoru nad uczciwością rozliczeń podatkowych. Docelowo wszystkie kasy rejestrujące będą musiały działać w trybie on-line. Nasza propozycja zakłada obowiązkową integrację wszystkich kas on-line (nowych od momentu ustanowienia przepisów, a starych do określonej daty) z urządzeniem płatniczym (terminalem lub PINpadem programowalnym lub innym rozwiązaniem płatniczym, typu softpos), w oparciu o uniwersalny protokół komunikacyjny ECR-EFT, wdrożony rozporządzeniem Ministra Rozwoju, a jednocześnie wspierany przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego i ekspertów rynkowych zebranych w grupie roboczej działającej przy Fundacji.

Zaproponowane rozwiązanie pozwoli:

  • wykorzystać sprawdzony już uniwersalny protokół komunikacyjny, łączący kasy rejestrujące z urządzeniami płatniczymi,
  • oprzeć się na kasach on-line, homologowanych przez Główny Urząd Miar, zapewniających bezpieczną obsługę transakcji fiskalnych,
  • gromadzić w czasie rzeczywistym w repozytorium Ministerstwa Finansów sprawdzone dane transakcji bezgotówkowych, niezbędne dla potrzeb zapowiadanego przez Ministerstwo „podatnika bezgotówkowego”,
  • uniknąć konieczności określania zasięgu – branżowego i kalendarzowego – wyposażania przedsiębiorców w urządzenia płatnicze; odpowiednie wymagania określone są już w przepisach dotyczących instalowania kas on-line,
  • stworzyć model zapewniający z jednej strony skuteczną walkę z szarą strefą, a z drugiej strony powszechną akceptację płatności bezgotówkowych.

Konsumenci potrzebują wygodnych i bezpiecznych rozwiązań płatniczych a pandemia koronawirusa jeszcze bardziej uwypukla potrzeby konsumentów w tym obszarze. Nie bez znaczenia są też wątki dot. walki z szarą strefą i budowy uczciwego i transparentnego obrotu gospodarczego. Uważamy, że należy dać konsumentom prawo do płatności bezgotówkowych, wszędzie tam, gdzie dochodzi do zawierania transakcji sprzedaży dóbr i usług.