GOTÓWKA FUNDAMENTEM BEZPIECZNEGO PAŃSTWA I WOLNOŚCI JEDNOSTKI?

Przy okazji odbywającego się 24.11.2020 r. Kongresu Obsługi Gotówki, Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zakomunikował rozpoczęcie prac nad narodową strategią bezpieczeństwa gotówki. 

Co prawda nie wiemy jeszcze na czym owa strategia będzie polegać, jednakże tezy zawarte w wystąpieniu, najczęściej gloryfikujące gotówkę, stawiające ją jako synonim wolności i gwarant bezpieczeństwa państwa budzą pewne wątpliwości i skłaniają do zastanowienia się nad tym co dokładnie szykuje bank centralny. 

Podczas przemówienia Prezesa NBP mogliśmy usłyszeć:

Dostępność gotówki jest fundamentem bezpiecznego funkcjonowania infrastruktury naszego państwa. 

Gotówka zwłaszcza w trudnych czasach zapewnia bezpieczne i nieprzerwane funkcjonowanie gospodarki, pozbawione zewnętrznych wpływów i ryzyka przerwania realizacji zobowiązań.

Eliminacja gotówki nie sprzyja poszerzaniu i zwiększaniu wolności jednostek, wręcz przeciwnie – generuje ryzyka dla bezpieczeństwa i suwerenności państw narodowych oraz dla wolności poszczególnych obywateli.

NBP wspiera cyfrowe sposoby płatności, jednak nie zapomina przy tym o podstawie dającej nam wolność – gotówce. 

Prezes Glapiński mówił także, że NBP ponowi swój postulat o wprowadzenie stosownego przepisu w ustawie o Usługach Płatniczych, rozstrzygając jednoznacznie, że mają oni prawo dokonywać płatności w formie gotówkowej zawsze i wszędzie. 

Zdaniem Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego wprowadzenie analogicznego przepisu, który zapewniłby konsumentom możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych we wszystkich punktach handlowo-usługowych, pojawi się de facto możliwość wyboru sposobu płatności zawsze i wszędzie. 

Zarówno FROB, jaki i żaden znany Fundacji  ekspert rynku cashless nigdy nie twierdził, że gotówkę należy całkowicie wycofać z obiegu. Forma dokonania płatności powinna być wyłącznym wyborem konsumenta. 

Polacy chcą i lubią płacić bezgotówkowo. Według nieoficjalnych danych, w trzecim kwartale 2020 r. udział transakcji dokonywanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych w ogólnej liczbie transakcji w fizycznych punktach handlowo-usługowych pierwszy raz przekroczył 50%. Rośnie sieć akceptacji płatności bezgotówkowych, rośnie liczba bezgotówkowych instrumentów płatniczych, rośnie również liczba i wartość transakcji realizowanych tymi instrumentami.

Komisja Europejska w swojej strategii w zakresie płatności detalicznych wychodzi od stwierdzenia, że płatności odeszły od roli technicznego zaplecza gospodarki i stają się strategicznym jej ogniwem oraz zwraca uwagę na sposób w jaki nowoczesne rozwiązania cyfrowe zmieniają gospodarkę europejską. 

FROB aktywnie wspiera rozwój rynku. Kibicujemy przekształcaniu się Polski w społeczeństwo dokonujące świadomego wyboru instrumentu płatniczego. Jesteśmy przekonani, że będzie to z korzyścią dla gospodarki, przedsiębiorców i konsumentów.