Trwają pracę nad nową wersją protokołu ECR-EFT

Spotkania techniczne w 2023 r.

Wraz z nadejściem nowego roku członkowie Porozumienia w sprawie zarządzania protokołem komunikacyjnym ECR-EFT rozpoczęli spotkania techniczne mające na celu omówienie koniecznych zmian, a w dalszej kolejności rozszerzenie implementacji Protokołu o dodatkowe funkcjonalności. Tym samym zainicjowane zostały pracę nad nową wersją protokołu.

 

Rozszerzenie funkcjonalności Protokołu dla oprogramowań sprzedażowych

Podczas powstawania protokołu jego pierwotnym założeniem było stworzenie uniwersalnego narzędzia łączącego kasy rejestrujące z urządzeniami do obsługi płatności bezgotówkowych, które umożliwi wymianę informacji, w szczególności tych aktywujących urządzenia płatnicze i dotyczących transakcji dokonywanych w kasie rejestrującej – m.in. kwoty transakcji. Dotychczas ta funkcjonalność nie była rozszerzana o dodatkowe możliwości. Prace, których podjęli się członkowie Porozumienia mają jednak to zmienić. Opis Protokołu ECR EFT czeka duże rozszerzenie pozwalające obsługiwać komunikację oprogramowania sprzedażowego z drukarką fiskalną oraz urządzeniami do obsługi płatności bezgotówkowych.

 

Sygnatariusze zaproponowali na etapie roboczym rozszerzenie o następujące funkcjonalności:

 • zwrot,
 • unieważnienie transakcji,
 • koniec dnia (zmiany),
 • preautoryzacja karty,
 • usunięcie preautoryzacji,
 • wsparcie transakcji DCC,
 • wsparcie dla obsługi napiwków,
 • wsparcie dla kaucji,
 • dodanie definicji metody płatności,
 • dodanie sprawdzenia dostępności terminala,
 • sprawdzenie wyniku ostatniej transakcji,
 • dodanie informacji zwrotnej o rodzaju wydruku,
 • nowe, mocniejsze szyfrowanie,
 • użycie protokołu w przypadku tunelowania przez serwer integrujący.

 

Grupa robocza dot. rozszerzenia protokołu oraz sposób implementacji

Obecnie zdefiniowano potrzebę spotkań i omówienia zmian oraz sposobu implementacji – w tym celu podgrupa robocza kierowana przez p. Marcina Marciniuka (Ornago sp. z o.o.) podejmie próbę wypracowania w pierwszej kolejności szczegółowego opisu dodatkowych funkcjonalności, następnie – po akceptacji szerokiego gremium – implementację do protokołu ECR EFT. Uzgodniono w ten sposób konieczność ujednolicenia i zgromadzenia zmian do protokołu w jednym dokumencie, który zostanie przesłany wszystkim sygnatariuszom do konsultacji. Warto zaznaczyć, że nie podjęto kierunkowej decyzji o sposobie implementacji zdefiniowanych nowych funkcjonalności – cześć osób opowiada się za przygotowaniem drugiego równoległego dokumentu rozszerzonego o nowe funkcjonalności, który nie podlegałby publikacji na BIP i co za tym idzie badaniom przez GUM dla kas rejestrujących. Z kolei część osób opowiada się za rozszerzeniem obecnej wersji opisu protokołu ECR EFT argumentując koniecznością zachowania porządku odnośnie np. majątkowych praw autorskich. Temat ten pozostaje do dalszych rozważań członków Porozumienia, a kluczowa będzie zgodność wszystkich sygnatariuszy w procesie podejmowania ostatecznych decyzji.

 

Konkluzja

Rozszerzenie protokołu o nowe funkcjonalności może mieć wpływ na zainteresowanie protokołom ECR EFT podmiotów obecnie niebędących członkami Porozumienia. W tym celu zostanie wysłane zaproszenie do współpracy przy tworzeniu wspomnianego rozszerzenia do innych podmiotów specjalizujących się w oprogramowaniu sprzedażowym na polskim rynku.