Komunikat KE w sprawie unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych

W dniu 24 września 2020 r. Komisja Europejska przekazała do organów Unii komunikat w sprawie unijnej strategii w zakresie płatności detalicznych. Wychodząc od stwierdzenia, że płatności odeszły od roli technicznego zaplecza gospodarki i stają się strategicznym jej ogniwem, zwraca uwagę na sposób w jaki nowoczesne rozwiązania cyfrowe zmieniają gospodarkę europejską. Innowacje cyfrowe wpływają na sposób świadczenia usług finansowych, dlatego Komisja Europejska planuje podjąć działania w celu lepszego zapanowania nad rozwiązaniami dotyczącymi płatności detalicznych w Europie.

Strategia Komisji Europejskiej w zakresie płatności ma na celu wzmocnienie europejskich rozwiązań i poprawę ich pozycji konkurencyjnej wobec dotychczasowych rozwiązań, których źródła są często poza Europą. Bardzo duże znaczenie Komisja chce zapewnić płatnościom natychmiastowym, planując ich pełne wdrożenie w Unii Europejskiej do końca 2021 roku. Jeżeli będzie to niezbędne, Komisja dopuszcza również możliwość narzucenia państwom członkowskim obowiązku obsługi płatności natychmiastowych, poprzez korektę przepisów dotyczących przelewów natychmiastowych SEPA.

Prace Komisji Europejskiej nad strategią w zakresie płatności detalicznych wskazują na znaczenie, jakie Komisja przywiązuje do usług dotykających mieszkańców Unii. Zwiększanie konkurencyjności w tym zakresie, przyspieszanie procesów płatniczych (umożliwiających natychmiastowy dostęp do przekazywanych środków) oraz silne ograniczanie kosztów tych usług – to kierunki, które bardzo jednoznacznie zostały określone.

Z punktu widzenia konsumentów prace Komisji idą w dobrym kierunku – jednak trzeba pamiętać, że próby zbyt silnego regulowania obszarów usług mogą w konsekwencji przynieść efekt odwrotny od oczekiwanego. Dlatego poważnym sprawdzianem dla Komisji Europejskiej będzie sposób wdrażania zaproponowanych rozwiązań. 

Dokument Komisji Europejskiej liczy ponad 30 stron. Opisuje wiele obszarów istotnych dla rozwijania usług płatniczych. W kolejnych artykułach podejmiemy próbę przybliżenia planów Komisji Europejskiej w tym zakresie. 

Link do dokumentu:
https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-retail-payments-strategy_en.pdf