Informacja o agentach rozliczeniowych działających w Polsce

Rośnie liczba agentów rozliczeniowych oferujących swoje usługi w Polsce. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego postanowiła raz na kwartał przedstawiać informacje na temat funkcjonalności i warunków oferowanych przez poszczególnych agentów.

 

 

Kilkunastu agentów rozliczeniowych świadczy dziś w Polsce usługi akceptantom kart płatniczych. Aby ułatwić zapoznanie się z ofertą agentów, przygotowaliśmy tabelę (poniżej link do pobrania pliku) prezentującą funkcjonalności i warunki współpracy. Tabela wysłana została do wszystkich agentów, z prośbą o wypełnienie, w sposób czytelny dla potencjalnych klientów. Otrzymaliśmy cztery odpowiedzi – z firm Elavon, First Data Polska, PayTel i Polskie ePłatności. Pozostali agenci albo nie odpowiedzieli, albo odmówili wypełnienia, zasłaniając się poufnością danych. Mamy nadzieję, że w kolejnej edycji ankiety, którą planujemy na wrzesień 2015 roku (do opublikowania w październiku), wezmą udział również pozostali agenci rozliczeniowi. Jesteśmy przekonani, że taka forma informacji zebranych w jednym miejscu będzie bardzo pomocna dla firm szukających dla siebie dostawcy usług akceptacji płatności kartowych.

 

Zebrane informacje przedstawiamy w postaci otrzymanej od agentów rozliczeniowych. Nie chcieliśmy nic zmieniać, dodawać, czy też usuwać. Podobną zasadę chcemy przestrzegać również w kolejnych edycjach ankiety – mamy nadzieję, że będzie to zarówno pomocne dla potencjalnych akceptantów w poszukiwaniu informacji, jak i dla agentów, w sposobie przygotowania wersji do umieszczenia na stronie Fundacji.

 

Zachęcamy naszych czytelników do zgłaszania na adres biuro@frob.pl propozycji dodatkowych informacji, które powinniśmy dodać do ankiety w kolejnej edycji.