FROB wspiera Platformę Detalistów

Realnie wpływamy na tempo cyfryzacji polskiego sektora handlu i usług

Genezą projektu były komunikowane przez detalistów wyzwania związane z wysokimi kosztami operacyjnymi sprzedaży i trendami konsumenckimi oraz szanse wynikające z nowych regulacji rynkowych. Zaadresowanie istotnej części z tych kwestii w pojedynkę przez Detalistów jest trudne lub niemożliwe z wielu względów (nakłady, czas, dedykowane kompetencje, preferencje konsumentów). Platforma Detalistów jest odpowiedzią na potrzeby rynku tworząc wspólne cyfrowe usługi kreujące nowe standardy na rynku, powszechnie dostępne dla konsumentów. Realizacja projektu akceleruje transformację polskiej gospodarki ku efektywniejszym procesom.