Powszechny protokół komunikacji kasy fiskalnej z urządzeniem płatniczym (PINpad, terminal EFT POS)

FROB wspiera inicjatywy mające na celu upowszechnianie płatności bezgotówkowych. Szczególnie ważne jest zadbanie o dostęp handlu i usług do urządzeń pozwalających przyjmować nowoczesne instrumenty płatnicze.

 

Fundacja od początku włączyła się w tworzenie uniwersalnego, powszechnego protokołu komunikacyjnego, pozwalającego łatwo i szybko zintegrować system kasowy z urządzeniem płatniczym. Dotychczas każdy z agentów rozliczeniowych wspierał wybrany przez siebie protokół, co powodowało konieczność integrowania się producentów rozwiązań kasowych z każdym agentem oddzielnie. Protokół, który został stworzony wspólnie przez producentów kas i agentów rozliczeniowych, daje możliwość jednorazowego wykonania niezbędnych integracji a następnie podłączania do dowolnej kasy (z wdrożonym protokołem) urządzeń dostarczanych przez dowolnego agenta rozliczeniowego, który zaimplementuje uzgodnione rozwiązanie.

 

Prace – z inicjatywy FROB – trwały przez ostatnie kilka miesięcy i zakończyły się sukcesem. Powstało rozwiązanie, które będzie nadal doskonalone, ale już teraz przedłożone zostało Ministerstwu Rozwoju, jako propozycja obu środowisk – producentów kas i agentów rozliczeniowych. Jesteśmy przekonani, że wdrożony protokół wpłynie pozytywnie na rozwój płatności bezgotówkowych, pozwalając detalistom w pełni korzystać z korzyści zintegrowanego rozwiązania – unikania błędów przy wprowadzaniu kwot, skrócenia czasu trwania transakcji płatniczej, uzyskania możliwości skorzystania z dodatkowych usług.