Nagrody eDukaty rozdane

Na Gali III Międzynarodowego Kongresu Płatności Bezgotówkowych rozdane zostały statuetki eDukata, nagrody za szczególne osiągnięcia w branży płatności bezgotówkowych

 

 

Dukaty były przez wieki symbolem bogactwa i silnej gospodarki. Bite zazwyczaj ze złota pełniły funkcję środka płatniczego w całej Europie od XIII do XIX wieku. W Polsce dukata wprowadził król Władysław Łokietek. Kolejni  polscy władcy również bili własne dukaty (zwane czerwonymi złotymi). Kunsztownie wykonane monety zdobił wizerunek króla. Dukat reprezentował majestat Państwa i siłę pieniądza.

 

eDukat symbolizuje ewolucję postaci pieniądza – z formy fizycznej do formy elektronicznej. Rada Programowa Kongresu dokonała wyboru nazwy nagrody  po żywej dyskusji, podczas której padały także inne ciekawe propozycje, np. orły, herosi, gladiatorzy płatności. Finalnie Rada Programowa Kongresu wraz z Kapitułą Nagrody jednogłośnie uznała nazwę eDukat za najlepszą.

 

Podczas uroczystej gali III Międzynarodowego Kongresu Płatności Bezgotówkowych statuetki eDukat zostały wręczone w pięciu kategoriach jako nagrody za:

  • największe osiągnięcie rynkowe roku 2014 branży płatniczej,
  • wspieranie badań naukowych dotyczących rynku płatności,
  • wspieranie zmian prawnych dotyczących rynku kart płatniczych,
  • budowę polskiego rynku płatności bezgotówkowych,
  • pracę na rzecz rozwoju rynku akceptacji kart.

 

W skład Kapituły nagrody eDukat za rok 2014, wręczanej w trakcie III Międzynarodowego Kongresu Płatności Bezgotówkowych weszli: Robert Łaniewski – prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, dr Jakub Górka – adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Zbigniew Wiśniewski – niezależny ekspert płatności bezgotówkowych.

 

Nagrodę za największe osiągnięcie rynkowe roku 2014 branży płatniczej otrzymał prezes jednej z największych polskich spółek, banku PKO BP, Zbigniew Jagiełło. Od 20 lat aktywny uczestnik polskiego rynku bankowego. Kierował wieloma istotnymi podmiotami branży finansowej. Kapituła eDukatu jednogłośnie nagrodziła prezesa Jagiełło za wizję rozwoju płatności bezgotówkowych w Polsce i skuteczne zbudowanie koalicji ponad podziałami konkurencyjnymi odnośnie standardu płatności mobilnych.

 

Nagrodę za wspieranie badań naukowych dotyczących rynku płatności otrzymał dziekan wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Finansów i rachunkowości, profesor dr hab. Jan Turyna. eDukat w kategorii nauka trafił do rąk wybitnego naukowca, aktywnego promotora problematyki płatności bezgotówkowych, wychowawcy wielu roczników młodych naukowców i managerów.

 

Nagrodę za wspieranie zmian prawnych dotyczących rynku kart płatniczych otrzymał senator Kazimierz Kleina, senator IV, VII i VIII kadencji, poseł V kadencji, wieloletni samorządowiec, działacz kaszubsko-pomorski, znany z kultywowania języka kaszubskiego. Kapituła eDukata nagrodziła senatora Kleinę za skuteczne zainteresowanie polityków problemami branży płatności bezgotówkowych i danie Polsce pozycji lidera zmian prawnych branży płatności bezgotówkowych w Europie.

 

Druga równorzędna nagroda za wspieranie zmian prawnych dotyczących rynku kart płatniczych wręczona została Wincentemu Elsnerowi, posłowi VII kadencji Sejmu, informatykowi, przedsiębiorcy i politykowi, za wspieranie zmian prawnych na rynku płatności bezgotówkowych i czuwanie nad dostosowywaniem polskiego prawa do zmian zachodzących w Europie.

 

Nagrodę eDukat w kategorii budowa polskiego rynku płatności bezgotówkowych otrzymała Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa Europe. Laureatka nagrody uczestniczyła w budowaniu rynku od początku, była patronem bardzo wielu nowych inicjatyw, jest ikoną polskiego rynku finansowego. eDukata otrzymała za 25 lat aktywnych wysiłków na rzecz rozwijania w Polsce płatności bezgotówkowych.

 

Nagrodę eDukata w kategorii budowa polskiego rynku płatności bezgotówkowych otrzymał również Adam Tochmański, dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego, przewodniczący Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego, od wielu lat czuwający nad właściwym funkcjonowaniem polskiego systemu płatniczego, inicjator wielu programów wspierających rozwój obrotu bezgotówkowego.

 

Nagrodę eDukat za pracę na rzecz rozwoju rynku płatności bezgotówkowych otrzymał Marek Paradowski, prezes Zarządu eService, manager bardzo dobrze znany w branży, od blisko 20 lat zaangażowany aktywnie w tworzenie standardów rynkowych. Przewodniczący Komitetu Agentów Rozliczeniowych. Marek Paradowski otrzymał nagrodę za skuteczne przeprowadzenie eService przez zmiany w okresie bardzo trudnym dla rynku acquiringowego w Polsce i uczynienie eService największym graczem wśród agentów rozliczeniowych.

 

Gratujemy nagrodzonym !