Rozwiń swoją firmę dzięki Funduszom Europejskim!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Funduszy Europejskich realizowaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, jednego z tegorocznych Złotych Partnerów Kongresu.

Więcej informacji na stronie Partnera: www.parp.gov.pl

BRAND_PARP_1200x1200 1

 

Z pasji do gospodarki, odpowiedzialnie dla biznesu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest agencją rządową. Od 2000 r. efektywnie wspieramy rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Przez ponad 20 lat wypracowaliśmy wiele form wsparcia, które obejmują finansowanie przedsiębiorstw, usługi rozwojowe, działalność edukacyjno – informacyjną oraz działania na rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce.

Stale udoskonalamy sposób realizacji naszych zadań testując i wdrażając innowacyjne metody działania. Współpracujemy w tym zakresie z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi w ekosystemie innowacji w Polsce i za granicą.

Jesteśmy zaangażowani w realizację trzech dużych programów operacyjnych współfinansowanych ze środków europejskich:

  • Inteligentny Rozwój
  • Polska Wschodnia
  • Wiedza Edukacja Rozwój

Zapraszamy do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które poszukują alternatywnych rozwiązań dla dalszego rozwoju swoich przedsiębiorstw, profesjonalnych szkoleń, jak również skutecznej pomocy podczas pojawiających się problemów ekonomicznych.

 

Więcej informacji o projektach i wsparciu: www.parp.gov.pl