FROB zachęca samorządy do przyjmowania płatności bezgotówkowych

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego aktywnie włącza się w rozpowszechnianie płatności bezgotówkowych. Od lat w tym kierunku podejmowane są działania, skutecznie zwiększające aktywność detalistów i użytkowników elektronicznych instrumentów płatniczych). Bliska współpraca z przedsiębiorstwami handlowymi i usługowymi pozwala im lepiej rozumieć kompleksowość procesów zachodzących przy płatnościach bezgotówkowych. FROB doradza przedsiębiorcom co do wyboru produktów i narzędzi do obsługi płatności. Dla konsumentów dwukrotnie już były zrealizowane loterie, premiujące aktywne posługiwanie się kartami płatniczymi. Atrakcyjne nagrody (m.in. kilkadziesiąt samochodów) przyciągnęły ponad milion użytkowników kart.

Najnowszym projektem Fundacji jest zachęcanie do przyjmowania płatności bezgotówkowych jednostek samorządu terytorialnego (JST). Niestety, nie wszystkie JST przyjmują płatności kartami pomimo iż, doskonałe warunki instalacji terminali stwarza Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, realizowany przez Fundację Polska Bezgotówkowa, z którą FROB blisko współpracuje. Celem przedmiotowej aktywności jest przekonanie tychże urzędów do udostępnienia swoim mieszkańcom możliwości regulowania zobowiązań przy pomocy karty. Dlatego przygotowaliśmy pierwszy etap komunikacji do samorządów. Wybrana grupa urzędów otrzymała (09 sierpnia 2019) od FROB zapytanie o nastawienie do płatności bezgotówkowych, w formie petycji opartej na odpowiednich przepisach właściwych ustaw. Poprzez zaproponowaną konwencję będziemy chcieli zaprosić urzędy do dyskusji na temat korzyści wynikających z płatności bezgotówkowych, poznać przyczyny dotychczasowego braku urządzeń płatniczych i zachęcić do wprowadzenia tej nowoczesnej usługi. A korzyści jest bardzo dużo. Przede wszystkim ograniczenie kosztów dla urzędu oraz wygoda dla obywateli i pracowników.

Należy też pamiętać, że urzędy powinny być przykładem dla przedsiębiorców i w pierwszej kolejności wprowadzać nowoczesne rozwiązania.

Jesteśmy przekonani, że taka formuła komunikacji skutecznie zachęci samorządy do pójścia w kierunku Polski cyfrowej. Z pożytkiem dla urzędu, państwa i obywatela.