FROB wspiera badanie Komisji Europejskiej

FROB nawiązał współpracę z Komisją Europejską, która realizuje badanie dotyczące kosztów akceptacji kart i gotówki wśród dużych przedsiębiorstw z dziesięciu krajów Unii Europejskiej stanowiących łącznie prawie 90% rynku płatności detalicznych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Decydując się na współpracę z FROB, Komisja Europejska doceniła zaangażowanie Fundacji w rozwój obrotu bezgotówkowego oraz jej dotychczasowe doświadczenie wynikające z przeprowadzenia w ubiegłym roku we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim i Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego badania akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców. Wnioski z raportu przygotowanego przez dr. Jakuba Górkę z WZ UW i zatwierdzonego przez Radę ds. Systemu Płatniczego NBP dowodzą m.in., że:

  • Koszty akceptacji kart płatniczych są znacznie wyższe niż gotówki,
  • Obecnie obowiązujące w Polsce zawyżone opłaty interchange ograniczają rozwój obrotu bezgotówkowego,
  • Stawki opłaty interchange w Polsce powinny być niskie (do ok. 0,2%), a nawet zerowe (w zależności od kwoty transakcji),
  • Dopiero niskie poziomy opłaty interchange mogłyby faktycznie spowodować wysoce dynamiczny rozwój sieci akceptacji kart płatniczych w Polsce.

 

Pełny raport z badania jest dostępny na stronie FROB oraz Narodowego Banku Polskiego.

 

Obecnie realizowane przez KE badanie będzie stanowiło uzupełnienie projektu FROB-NBP-UW, który był pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem na terenie UE, i pozwoli na uzyskanie pełniejszej wiedzy na temat kosztów akceptacji różnych instrumentów płatniczych przez przedsiębiorców.

Ze względu na duże znaczenie projektu dla unijnych regulacji w zakresie redukcji obowiązujących stawek opłaty interchange gorąco zachęcamy do udziału w badaniu wszystkie przedsiębiorstwa,  których roczny obrót przekracza 20 mln EUR. Szczegóły dotyczące badania oraz niezbędnego zakresu danych, potrzebnych do wypełnienia kwestionariusza znajdą Państwo w listach intencyjnych Komisji Europejskiej oraz realizującej badanie firmy Deloitte.

 

Kwestionariusz badania jest dostępy na stronie internetowej Deloitte, pod poniższym linkiem:

http://dexsurvey.deloitte.com?xid=49083

 

Wszystkie dane zebrane w trakcie badania są anonimowe i poufne.

 

Zarówno w badaniu przeprowadzonym już w Polsce z inicjatywy FROB oraz w badaniu obecnie przeprowadzanym przez Komisję Europejską metodą wyznaczenia optymalnej wysokości opłaty interchange jest ten sam test – test obojętności akceptanta, do przeprowadzenia którego niezbędne jest zebranie szczegółowych danych pierwotnych dotyczących m.in. kosztów opłat ponoszonych przez akceptantów i kosztów obsługi  gotówki i kart płatniczych związanych z kosztami pracy osób zatrudnionych w firmie. Obecnie Komisja Europejska we współpracy w firmą Deloitte pozyskuje dane z dziesięciu krajów UE (Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy). Wyniki badania spodziewane są na jesieni br.

 

Dodatkowe informacje dotyczące badania są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej.