Rynek bezgotówki w epoce zagrożenia epidemiologicznego

W tle codziennych doniesień o koronawirusie mówi się o sukcesie bezgotówki, o zwiększającej się liczbie terminali, które to pozwalają bezpieczniej, bo higieniczniej, dokonywać zakupów. Niemniej obecny czas jest trudny dla rynku płatności bezgotówkowych – COVID-19 stał się kolejną zmienną wpływającą na zachodzące na nim procesy. Nie tylko konsumenci i detaliści muszą mierzyć się z nowymi wyzwaniami. W nowej rzeczywistości odnaleźć się muszą także agenci rozliczeniowi czy organizacje płatnicze.

Aby obiektywnie i wieloaspektowo spojrzeć na bieżącą sytuację na rynku płatności bezgotówkowych, 3 czerwca Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego zorganizowała debatę online, do udziału w której zaprosiła polskich liderów i ekspertów branży.

Swoje opinie przedstawili:

  • Paweł Bułgaryn (zastępcą dyrektora departamentu zarządzania strategicznego w Ministerstwie Finansów),
  • Bartosz Ciołkowski (dyrektor generalny odpowiedzialny za Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard),
  • Joanna Erdman (dyrektor ds. projektów strategicznych w mBanku)
  • Mieczysław Groszek (prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa),
  • Dariusz Mazurkiewicz (prezes Polskiego Standardu Płatności BLIK),
  • Jakub Kiwior (dyrektor zarządzający odpowiedzialny za region Europy Środkowo-Wschodniej w Visa),
  • Marcin Nowacki (wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców),
  • Karol Stec (dyrektor ds. koordynacji projektów, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji – POHiD)
  • Dominik Wójcicki (dyrektor departamentu gospodarki elektronicznej w Ministerstwie Rozwoju).

Spotkanie moderował Robert Łaniewski (prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego).

Pełne podsumowanie debaty - wnioski oraz opinie liderów branży

5 stron


Główne wnioski
Dotychczasowy rozwój rynku obrotu bezgotówkowego był bardzo dynamiczny, zarówno od strony rozwoju infrastruktury, jak i technologii, która dostarczyła nowych instrumentów. Specjalny stress test, jaki stanowi okres obostrzeń związanych z COVID 19, spowolnił pewne procesy, ale nie zatrzymał podstawowego trendu czyli upowszechniania cashless. W pewnych obszarach gospodarki i technologii mogą nawet wystąpić pozytywne impulsy rozwojowe. Dotyczy to „domykania” cyfryzacji sektora publicznego i jeszcze większego jego otwarcia na płatności bezgotówkowe. Dotyczy to również przyspieszenia ecommerce i związanych z nim instrumentów płatniczych. Ważnym zadaniem pozostanie współdziałanie najważniejszych podmiotów ekosystemu płatniczego, a takie deklaracje złożyli wszyscy uczestnicy debaty.