Apel przedsiębiorców do Premiera RP

Przedsiębiorcy wystosowali do Premiera Donalda Tuska apel o wsparcie działań legislacyjnych zmierzających do obniżenia interchange fee w Polsce. Robert Łaniewski, prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, zaadresował list do Premiera w imieniu FROB oraz innych organizacji reprezentujących środowisko handlu i usług oraz polskich przedsiębiorców:

 

  1. Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego,
  2. Kongregacji Przemysłowo – Handlowej,
  3. Krajowej Izby Gospodarczej,
  4. Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług,
  5. Polskiej Izby Handlu,
  6. Polskiej Izby Paliw Płynnych,
  7. Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji,
  8. Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

 

Jak podkreślono w apelu dotychczasowe próby samoregulacji rynku – podejmowane między innymi przez Narodowy Bank Polski, zakończyły się niepowodzeniem, i tym samym opłaty interchange w Polsce utrzymują się na poziomie dwukrotnie wyższym niż średnia w Unii Europejskiej.

 

Zauważono ponadto, że im szybciej wprowadzone zostaną redukcje opłat kartowych oraz im głębszy będą one miały zakres, tym większe korzyści odniesie polska gospodarka, przedsiębiorcy oraz konsumenci. Dlatego nie ma uzasadnienia dla stosowania w ustawie okresów przejściowych dla redukcji opłaty interchange w Polsce i konieczna jest jej natychmiastowa redukcja.