slider3

slider2

slider1

VII Cashless Congress – relacja z dnia pierwszego

4 kwietnia, 2019

W dniach 19-20 marca 2019 roku w warszawskim hotelu InterContinental branża płatnicza miała swoje święto.

 

 

Siódma edycja Cashless Congress przyciągnęła czołowych ekspertów rynku płatniczego, a także przedstawicieli wszystkich interesariuszy obrotu bezgotówkowego. Dwudniowe spotkanie było doskonałą okazją do bilateralnych rozmów, udziału w panelach dyskusyjnych i warsztatach, wymiany poglądów z osobami, których spotkanie na co dzień jest silnie utrudnione wypełnionymi kalendarzami.

 

W Kongresie uczestniczyło ponad 700 osób. Mieli możliwość wzięcia udziału w 11 panelach, wysłuchania 8 prezentacji, uczestnictwa w 8 warsztatach. Ważnym elementem Kongresu były stoiska partnerów – eksponowane  w nich nowoczesne urządzenia płatnicze, a także dostępność ekspertów w ciekawy sposób praktycznie uzupełniały część prelekcyjną. Szczególnie duże zainteresowanie uczestników Cashless Congress wzbudzała ekspozycja przygotowana przez Mastercard, gdzie każdy mógł zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami, nad którymi pracują eksperci i partnerzy tej organizacji płatniczej.

 

Hasłem przewodnim siódmej edycji Cashless Congress były relacje z konsumentami i ich znaczenie dla rozwoju branży płatniczej. „Konsumenci, jako kluczowa grupa odbiorców innowacji finansowych” pojawiali się w większości paneli i również w nieoficjalnych dyskusjach kuluarowych .

 

Pierwszego dnia obrady otworzyli uroczyście Robert Łaniewski, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego i dr Mieczysław Groszek, prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa. Powitali uczestników i przedstawili założenia Kongresu. I zaprosili na pierwszy panel, dotyczący wpływu działań podejmowanych przez administrację publiczną na rozwój nowoczesnego e-państwa. Interesującą debatę poprowadził prezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej Piotr Alicki,  a towarzyszyli mu minister Leszek Skiba z Ministerstwa Finansów, Paweł Jaroszek z Zarządu ZUS, Przemysław Cieszyński z Zarządu BGK i Maciej Wyszoczarski z PKO BP.

 

Debata w panelu „administracji publicznej” była dobrym wstępem do kolejnych zagadnień poruszanych na Kongresie. First Data Polska przedstawiła wyniki prac w ramach Laboratorium Przyszłości, skupiających się na określeniu kierunków rozwoju obszaru płatności w 2030 roku i cechach odbiorców produktów finansowych za 11 lat. Debata, która nastąpiła po prezentacji bardzo silnie nawiązała do roli konsumentów w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań.

 

Kolejny panel poprzedziła prezentacja wyników Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, poprowadzona przez wiceprezesa Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, Zbigniewa Wiśniewskiego. PWOB wywarł ogromny wpływ na polski rynek płatniczy – również kolejne panele, prezentacje i debaty bardzo często odwoływały się do wyników Programu. Zachowania przedsiębiorców kształtowane były między innymi przez działania marketingowe podejmowane przez Fundację Polska Bezgotówkowa, na skalę niespotykaną w Polsce wcześniej. Działaniom marketingowym, edukacji i komunikacji poświęcony był panel Kongresu, moderowany przez wiceprezesa Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, Pawła Widawskiego.

 

Urządzenia obsługujące płatności bezgotówkowe są niezbędne dla rozwoju rynku. W jakim kierunku zmierzają prace producentów i czy w najbliższym czasie możemy spodziewać się istotnych zmian – wzmacniających rolę rozwiązań software’owych – dowiedzieliśmy się w czasie panelu zorganizowanego przez firmę Mastercard. Debatę poprowadziła Kamila Kaliszyk z Mastercard  Europe. Przed debatą, wspólnie z prezesem Zarządu eService Joanną Seklecką, przedstawiła najnowsze rozwiązanie softPOS, pozwalające realizować transakcje akceptowane PIN-em.

 

Smart City to temat bardzo aktualny – współpraca dostawców rozwiązań płatniczych z włodarzami samorządów przynosi doskonałe rezultaty. Do dyskusji w tym obszarze zaprosiła uczestników Kongresu firma Blue Media i jej przedstawiciel Miłosz Kurzawski, autor prezentacji wprowadzającej.

 

Obrady pierwszego dnia Kongresu zakończyła prezentacja zmian w obszarze prawnym i debata na temat czekających rynek ewolucji przepisów polskich i unijnych. Obie poprowadził dr hab. Jan Byrski z kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy.

 

 

Leave a Reply