Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników III Międzynarodowego Kongresu Płatności Bezgotówkowych

Równolegle z sesjami z udziałem zaproszonych prelegentów i panelistów organizatorzy Kongresu zbierali opinie uczestników. Na cztery zadane pytania odpowiedzi udzielane były on-line, poprzez specjalną stronę www.

 

Organizatorzy Kongresu pokusili się o bardzo ciekawy eksperyment. W trakcie paneli dyskusyjnych w pierwszym dniu obrad moderatorzy zadali uczestnikom zamknięte pytania, na które odpowiedzi można było zaznaczać na dedykowanej stronie internetowej. Bardzo dobry odzew osób obecnych na sali potwierdził zasadność tego pomysłu. Ankieta pozwoliła zebrać opinie w sprawach interesujących dla rynku płatności bezgotówkowych, a dodatkowo była atrakcyjnym uzupełnieniem debaty toczącej się na scenie.

 

Uczestnicy odpowiadali na cztery pytania, mając do wyboru jedną z opcji wskazanych przez autorów.

 

Pytanie pierwsze:

Czy czeka nas wojna cenowa między agentami rozliczeniowymi?

Największą popularnością cieszyła się odpowiedź: tak, ale najpierw agenci spróbują wykorzystać spadek IF do poprawy wyników. Taką opinię zaprezentowało 44,1% respondentów. Trochę mniej, 39,0% ankietowanych uznało, że: ceny (MSC) obniżą się w naturalny sposób, nie dojdzie do agresywnej wojny cenowej. Odpowiedź: tak, nastąpi w najbliższym czasie wybrało 10,2% osób. Nie mam zdania zaznaczyło 6,7%. A zatem zdecydowana większość uczestników ankiety uznała, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się bardzo agresywnej polityki cenowej ze strony agentów rozliczeniowych.

 

Pytanie drugie:

Czy Pana/Pani zdaniem, biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, wprowadzane w Unii Europejskiej regulacje rynku płatności są korzystne dla jego konkurencyjności i innowacyjności?

Odpowiedzi na to pytanie były przychylne dla decyzji podejmowanych przez organa Unii Europejskiej. Najwięcej osób wybrało odpowiedź: raczej tak – 45,0%. „Zdecydowanie tak” zaznaczyło 17,5% głosujących. Podobna liczba osób wskazała odpowiedź: trudno powiedzieć. „Zdecydowanie nie” wskazało 12,5% uczestników ankiety, zaś „raczej nie” – 7,5%.

 

Pytanie trzecie:

Na podstawie wysłuchanych prezentacji i Państwa obserwacji: który system płatności będzie liderem polskiego rynku za 5 lat?

Pytanie zadane w trakcie debaty prowadzonej z udziałem m.in. przedstawicieli VISA Europe, MasterCard Europe i Polskiego Standardu Płatności wzbudziło duże emocje. Najwięcej osób wskazało odpowiedź „VISA” – 37,8%. Na MasterCard zagłosowało 28,9%. PSP poparło 13,3% uczestników. Zaskakujący jest wysoki odsetek osób, które wybrały odpowiedź „inny” – na taki wariant zdecydowało się 20% głosujących. Wierzymy zatem, że pięć lat to wystarczający czas, aby zdominować rynek płatności bezgotówkowych, nawet startując od zera lub z bardzo niskiego udziału w rynku.

 

Pytanie czwarte:

Jakie płatności bezgotówkowe będą dominowały na polskim rynku za 5 lat?

Odpowiedzi na to pytanie wskazują, że specjaliści rynku płatności bezgotówkowych (a z nich składało się audytorium Kongresu) nie przewidują bardzo znaczących zmian na tym rynku i odejścia od kart płatniczych. Większość (44,4%) wskazała na karty z funkcją bezstykową. Elektroniczny portfel na smartfonach (czyli rozwiązanie również oparte na kartach) zaznaczyło 40,0% ankietowanych. Po stronie mPłatności (typu BLIK) opowiedziało się 4,4% uczestników. Ponad 11% wskazało na odpowiedź „inny”.

 

Ankieta potwierdziła, że warto słuchać opinii nie tylko prelegentów, ale również specjalistów zebranych na sali. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z możliwości zagłosowania w trakcie Kongresu i „chwycili” za swoje smartfony. Obiecujemy, że na IV Kongresie też będą pytania do uczestników, zadawane w ten sposób. I zachęcamy, do przysyłania nam Państwa propozycji pytań, które mogłyby się znaleźć w ankiecie.