slider3

slider2

slider1

I Kongres FROB i WZ UW

22 listopada 2012 r. w hotelu Novotel Airport w Warszawie odbył się I Ogólnopolski Kongres Płatności Bezgotówkowych zorganizowany przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Narodowego Banku Polskiego, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Komisji Europejskiej w ramach „Europejskiego Tygodnia MŚP”.

 

Robert Łaniewski, Prezes FROB, witając gości zaznaczył, że główną ideą jaka przyświecała organizacji Kongresu było stworzenie platformy dialogu pomiędzy przedstawicielami zróżnicowanych środowisk tworzących rynek płatności – akceptantów, banków, agentów rozliczeniowych, organizacji płatniczych, konsumentów, firm oferujących innowacyjne, administracji oraz władz państwowych. Duże zainteresowanie, jakim cieszyło się wydarzenie, potwierdziło  potrzebę jego organizacji i szerokiego dialogu – zwłaszcza w momencie, w którym decydują się losy ustawy, której zapisy regulować będą maksymalną wysokość opłaty Interchange w Polsce.

 

Punktem kulminacyjnym Kongresu była prezentacja wyników unikalnego na skalę europejską badania przedsiębiorców dotyczącego kosztów akceptacji gotówki i kart płatniczych, zleconego przez FROB. Wnioski z projektu, zrealizowanego przez instytut badawczy Millward Brown SMG/KRC, a kierowanego przez dr. Jakuba Górkę z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego stanowią istotny wkład w debatę nad optymalną z punktu widzenia rozwoju rynku wysokością opłat ponoszoną przez akceptantów kart. Wynika z nich m.in., że obniżenie wysokości prowizji Interchange dopiero do poziomu poniżej 0,25% wartości transakcji stanowiłoby istotny impuls zachęcający przedsiębiorców, w szczególności tych, którzy dziś nie posiadają w swoich placówkach terminali, do akceptacji kart płatniczych. Obecnie w Polsce poziom tej prowizji wynosi średnio 1,6%.

 

Kongres był też okazją do zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie obrotu bezgotówkowego oraz próby odpowiedzi na pytanie, które z nich mają szansę na zainteresowanie szerokiego grona konsumentów oraz akceptantów, a co za tym idzie na sukces rynkowy. Nasuwa się wniosek, że Polska jest rynkiem otwartym na nowoczesne rozwiązania w zakresie obrotu bezgotówkowego. Ich wdrożeniem zainteresowani są w największym stopniu klienci oraz przedsiębiorcy, dla których korzystanie z nowych metod płatności generuje najwięcej korzyści (wygodny dostęp do środków pieniężnych, bezpieczeństwo oraz szybkość transakcji). W tym kontekście wydaje się, że największą barierą – nie tylko w Polsce – jest skostniały układ na rynku płatności, który hamuje wdrażanie rozwiązań lepszych i tańszych na rzecz tych, które przynoszą obecnie korzyści przede wszystkim bankom i organizacjom płatniczym.

 

Program kongresu

 

Badanie akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców – raport

 

no images were found