slider3

slider2

slider1

Akceptacja płatności

Dlaczego warto akceptować płatności bezgotówkowe

 

Płatności bezgotówkowe – dokonywane obecnie przede wszystkim za pośrednictwem kart płatniczych, stale zyskują na popularności wśród konsumentów. Jak wynika z danych NBP, w Polsce jest ok. 32 mln kart
i liczba ta stale wzrasta. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że coraz większa liczba konsumentów docenia korzyści wynikające z tej formy realizowania płatności – są one szybkie, wygodne i przede wszystkim bezpieczne.

 

Karty płatnicze (oraz inne formy płatności bezgotówkowych) dają klientom szybki dostęp do pieniędzy
i pozwalają na bezproblemowe dokonywanie większych wartościowo zakupów, niż w przypadku płacenia gotówką. Nie muszą się oni obawiać o to, że suma, którą mają w portfelu nie wystarczy na zakupy jakie mają w koszyku lub denerwować kiedy dowiadują się, że kasjer nie ma drobnych, żeby wydać im należną resztę.
Z tego powodu klienci coraz bardziej doceniają możliwość dokonywania takich płatności i często decydują się na zakupy w tych sklepach, które oferują takie rozwiązania.

 

Przyjmowanie transakcji bezgotówkowych daje ponadto większą kontrolę nad przepływami pieniężnymi w firmie oraz pozwala wyeliminować ryzyko związane m.in. z kradzieżami dokonywanymi przez nieuczciwych pracowników lub przyjęciem fałszywych banknotów. Ograniczane są ponadto, często nieuwzględniane przez przedsiębiorców, koszty związane z pakowaniem, transportem i wpłatami gotówki do banku. Jednocześnie w związku z usprawnieniem procesów rozliczeniowych, środki pieniężne pojawiają się na koncie przedsiębiorcy po krótkim czasie.

 

Korzyści jakie transakcje bezgotówkowe przynoszą zarówno klientom, jak i przedsiębiorcom, jak również stały rozwój technologii związanej z ich realizacją, sprawiają, że ta metoda płatności będzie zyskiwała coraz większą popularność wśród uczestników rynku.

 

Karty płatnicze:

 

 1. Są coraz chętniej wykorzystywane przez konsumentów – liczba ich posiadaczy wzrasta,
 2. Są bezpiecznym środkiem płatniczym – zarówno dla konsumentów, jak i dla akceptantów,
 3. Sprzyjają dokonywaniu większych zakupów przez klientów,
 4. Ułatwiają prowadzenie rozliczeń,
 5. Ograniczają koszty związane z zarządzaniem gotówką,
 6. Będą zyskiwały na popularności.

Jak zacząć?

Rozpoczęcie przyjmowania transakcji bezgotówkowych nie jest skomplikowane. Aby to zrobić należy porównać oferty współpracy z poszczególnymi agentami rozliczeniowymi działającymi na polskim rynku oraz podpisać umowę z jednym z nich. Po podpisaniu umowy, przedstawiciel agenta rozliczeniowego dostarcza odpowiedni terminal do firmy i szkoli pracowników w zakresie jego obsługi.

 

Ze względu na dużą konkurencję na rynku agentów rozliczeniowych oraz uzależnienie ich oferty od specyfiki działalności danego przedsiębiorstwa (m.in. branża, wysokość obrotów), wnikliwe zapoznanie się z ofertą przynajmniej kilku agentów powinno poprzedzać podjęcie ostatecznej decyzji.

 

Najwięksi agenci rozliczeniowi w Polsce zrzeszeni są w Komitecie Agentów Rozliczeniowych, działającym przy Związku Banków Polskich. Są to:

 

 

Koszty jakie wiążą się z akceptacją płatności, to:

 

 • Dzierżawa terminala,
 • Koszt połączeń z centrum rozliczeniowym – uzależniony od liczby transakcji lub stały (przy łączu internetowym),
 • Opłata akceptanta (Merchant Service Charge – MSC), w której skład wchodzą:
  • Opłata interchange, która jest odprowadzana przez agenta rozliczeniowego do banku, który wydał daną kartę płatniczą – ta prowizja stanowi 85% całkowitej opłaty MSC,
  • Prowizja agenta rozliczeniowego,
  • Opłaty systemowe, które odprowadzane są przez agenta rozliczeniowego do organizacji płatniczej (Visa lub MasterCard).

System płatności bezgotówkowych

Decydując się na instalację terminala warto znać nie tylko koszty jakie wiążą się z obsługą transakcji, ale również wiedzieć jakie podmioty biorą udział w procesie płatności i jakie są między nimi zależności. Uczestnikami rynku płatności bezgotówkowych są:

 

 • Konsumenci (posiadacze kart),
 • Akceptanci (przedsiębiorcy akceptujący płatności kartą),
 • Wydawcy kart płatniczych (najczęściej banki),
 • Agenci rozliczeniowi (firmy dzierżawiący terminale oraz rozliczający transakcje)

 

Znajomość systemu oraz zależności i przepływów pieniężnych pomiędzy jego uczestnikami może być pomocna np. przy negocjacjach z agentem rozliczeniowym. W przejrzysty sposób przedstawia je poniższy schemat:

Więcej informacji na temat obrotu bezgotówkowego w Polsce można znaleźć m.in. w raporcie NBP Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim oraz Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, który zawiera m.in. wyniki badania przeprowadzonego wśród akceptantów płatności bezgotówkowych.