slider3

slider2

slider1

Porozumienie w sprawie zarządzania protokołem komunikacyjnym – podpisane

20 września, 2017

Porozumienie w sprawie zarządzania protokołem komunikacyjnym łączącym kasy rejestrujące z urządzeniami do obsługi płatności bezgotówkowych podpisane.

 

Od wielu lat na rynku polskim dostępne były rozwiązania pozwalające współpracować kasom rejestrującym z urządzeniami płatniczymi (terminalami i PINpadami kasowymi). Wdrożenia następowały w oparciu o protokoły komunikacyjne wykorzystywane przez agentów rozliczeniowych lub producentów kas rejestrujących, co powodowało, że na rynku dostępne było bardzo dużo rozwiązań, obsługujących jedynie wybrane pary partnerów, bardzo często ograniczone dodatkowo do jednego typu urządzenia. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w 2016 zainicjowała przygotowania uniwersalnego rozwiązania, które w przyszłości pozwoliłoby dowolne urządzenia połączyć, niezależnie od dostawców usług występujących w tle. Uniwersalny protokół przygotowany został przez Fundację, we współpracy ze środowiskami agentów rozliczeniowych i producentów kas rejestrujących i ma zostać jeszcze w 2017 roku wprowadzony do stosowania poprzez Rozporządzenie Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

 

Dla dalszego zarządzania uniwersalnym protokołem Fundacja zawarła Porozumienie z zainteresowanymi przedstawicielami agentów rozliczeniowych, producentów kas rejestrujących, producentów urządzeń płatniczych i dostawców rozwiązań płatniczych dla polskiego rynku. Sygnatariuszami Porozumienia zostali: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, COMP S.A., FIRST DATA POLSKA S.A., Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych „eService” Sp. z o. o., IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A., PayTel S.A., Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A., POSNET Polska S.A., ELZAB S.A., Elavon Financial Services Limited, iPOS Spółka Akcyjna, Verifone sp. z o.o., ACLAS Polska Sp. z o.o., SIX Payment Services (Europe) SA, Exorigo-Upos Sp. z o.o., eCard Spółka Akcyjna, MCX Systems Sp. z o.o.,  EMAR – Samoraj i spółka, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, HILLTECH M&S S C, Grupa „LEW” , Datecs Polska Sp. z o.o., INGENICO POLSKA Sp. z o.o., ING Bank Śląski S.A. Instytucje te zadeklarowały współpracę przy rozwijaniu uniwersalnego protokołu oraz narzędzi wspierających jego certyfikację i implementację (m.in. symulatory kas rejestrujących i urządzeń płatniczych). Fundacja na mocy wypracowanego Porozumienia udziela Sygnatariuszom na czas nieokreślony bezpłatnej, niewyłącznej, nieodwołalnej, licencji na korzystanie z protokołu komunikacyjnego. Charakter Porozumienia jest otwarty – do inicjatywy może przystąpić każdy kolejny podmiot zainteresowany współpracą w przedmiotowym zakresie.

 

Fundacja zobowiązała się do prowadzenia specjalnego portalu www, na którym przechowywana będzie aktualna i historyczne wersje protokołu komunikacyjnego, rejestrowane będą wszystkie zgłoszone i zrealizowane wnioski dotyczące zmian Protokołu oraz zdeponowane będą aktualne i archiwalne wersje symulatorów kas rejestrujących oraz urządzeń płatniczych, do którego nieograniczony dostęp będą posiadać Sygnatariusze.

 

Sygnatariusze upoważnili Fundację do prezentowania stanowiska uzgodnionego przez Sygnatariuszy Porozumienia w czasie rozmów z Ministerstwem Rozwoju, Głównym Urzędem Miar, Ministerstwem Finansów, a także z innymi instytucjami niezbędnymi dla realizacji niniejszego Porozumienia, w zakresie obejmującym wdrożenie, utrzymywanie, rozwój i wersjonowanie aktualnej wersji protokołu komunikacyjnego.

 

„Porozumienie zawarte przez czołowe firmy działające na rynku płatności tworzy nową jakość współpracy dostawców – jestem przekonany, że w oparciu o sygnatariuszy Porozumienia i ich znajomość rynku, produktów i potrzeb klientów, będziemy wspólnie rozwijać polski rynek płatności bezgotówkowych. Uniwersalny protokół komunikacyjny jest pierwszym owocem tej współpracy, ale na pewno nie ostatnim” powiedział Robert Łaniewski, Prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.

 

 

Leave a Reply