slider3

slider2

slider1

Podpisz petycję

Petycja w sprawie ustawy o usługach płatniczych

Pragnę wyrazić swoje poparcie dla działań polskiego Parlamentu, zmierzających do uregulowania stawek opłaty Interchange Fee na poziomie gwarantującym dynamizację rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Ze względu na panujący na rynku płatności duopol Visa-MasterCard, poziom stawek nie może zostać obniżony w wyniku wolnej konkurencji. Dotychczasowe działanie organizacji płatniczych – brak poparcia dla Programu redukcji opłat kartowych w Polsce przygotowanego przez NBP oraz jedynie symboliczne korekty wysokości prowizji od 1 stycznia 2013 roku - udowodniły, że kwestię tę rozwiązać można obecnie jedynie za pomocą nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Zasadność tego rozwiązania potwierdza poparcie Narodowego Banku Polskiego oraz Ministerstwa Finansów dla projektu nowelizacji przygotowanego przez senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych.

Opłata Interchange Fee w Polsce ustalana jest przez organizacje płatnicze – Visa i MasterCard – na poziomie należącym do najwyższych w Europie. Jak wskazuje opracowana przez NBP Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim, tak wysoki poziom prowizji stanowi kluczową barierę rozwoju dla, korzystnego dla gospodarki, obrotu bezgotówkowego w Polsce. W obliczu wysokości tej stawki na poziomie 0,2% w Finlandii, czy na Węgrzech, nie ma uzasadnienia by w Polsce, opłata Interchange, stanowiąca koszt przedsiębiorców i konsumentów, wynosiła średnio ok. 1,3% wartości transakcji. Jak dowodzi badanie przeprowadzone w 2012 roku przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, Narodowy Bank Polski oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego opłata Interchange powinna kształtować się Polsce na poziomie ok. 0,2% wartości transakcji. Taka wielkość pozwoliłaby na dynamiczny rozwój sieci akceptacji kart i innych nowoczesnych instrumentów płatniczych.

Pozytywne skutki obniżenia opłaty Interchange Fee, potwierdzają doświadczenia innych krajów. Badania przeprowadzone w Hiszpanii na zlecenie organizacji płatniczej MasterCard, wskazują, że skutkiem obniżenia stawek Interchange w tym kraju, był m.in. rozwój sieci akceptacji płatności bezgotówkowych, której niewystarczająca dynamika jest obecnie poważnym problemem w Polsce. Z analiz australijskiego banku centralnego wynika natomiast m.in., że wprowadzone regulacje dotyczące obniżki opłaty Interchange sprawiły, że rynek płatności bezgotówkowych zaczął się tam dynamicznie rozwijać, przy niższych obciążeniach finansowych ponoszonych przez akceptantów i konsumentów.

Apeluję do polskich Parlamentarzystów o jak najszybsze przyjęcie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych, której zapisy pozwolą na dynamiczny rozwój rynku płatności bezgotówkowych w Polsce. Rozwiązanie to będzie korzystne przede wszystkim dla polskich konsumentów oraz przedsiębiorców, którzy w obecnej sytuacji de facto finansują rynek płatności. Jak wskazują analizy banków centralnych państw, w których zdecydowano się na obniżkę opłaty interchange, jej pozytywne skutki w długim okresie odczują wszyscy uczestnicy rynku.

[signature]

Podziel się tym ze znajomymi: