slider3

slider2

slider1

Pierwszy dzień V Międzynarodowego Kongresu Płatności Bezgotówkowych

28 marca, 2017

21 marca rozpoczęła się piata edycja Międzynarodowego Kongresu Płatności Bezgotówkowych, największego wydarzenia branży, organizowanego przez FROB.

 

 

Pierwsi uczestnicy Kongresu zjawili się w warszawskim hotelu Sheraton już po ósmej rano. Czekając na otwarcie Kongresu mieli okazję zapoznać się ze stoiskami i ściankami wystawców, prezentujących swoje firmy we foyer – w tym roku było tych firm 15.

 

Uroczystego otwarcia Kongresu dokonali Robert Łaniewski – Prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Przewodniczący Rady Programowej. Robert Łaniewski powitał uczestników ze sceny, przypominając najważniejsze wydarzenia branży ostatniego roku i działania podejmowane w tym czasie przez Fundację.

 

Pierwszym punktem Kongresu była prezentacja wstępnych wyników badania, przeprowadzonego przez firmę IPSOS na zlecenie Fundacji wśród małych i mikro przedsiębiorstw. Wyniki przedstawiły prof. dr hab. Janina Harasim, Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i prof. US dr hab. Beata Świecka z Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z opiniami przedsiębiorstw na temat kosztów akceptacji płatności bezgotówkowych oraz preferencji, co do instrumentów płatniczych. Po zakończeniu prac nad wynikami, Fundacja zamieści je na swojej stronie internetowej.

 

Po prezentacji wyników badania, na scenie pojawili się uczestnicy pierwszego panelu, poświęconego przyszłości bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Prowadzący dyskusję Peter Jones, znany ekspert z UK, oraz paneliści: Jeremy Light (Accenture) i Jeremy Nicholds (niezależny ekspert) przedstawili swoje przemyślenia na temat zmian, jakie czekają branżę płatniczą w związku z przekształceniami zachodzącymi w obszarze zarówno produktów, jak i regulacji europejskich. Sporo uwagi poświęcono wpływom nowych technologii na rozwój branży.

 

Kolejny panel poprowadziła pani Marianna Sidorow z Ministerstwa Rozwoju. Razem ze swoimi gośćmi – Rafałem Gołębiewskim z Elavon, Katarzyną Fatygą z Diners Club Polska, Piotrem Alickim z Krajowej Izby Rozliczeniowej i Cenkiem Temiz z krajowego schematu płatniczego TROY (Turcja) rozmawiała o roli rządu w zwiększaniu absorpcji płatności bezgotówkowych. Przykłady przedstawione przez gościa z Turcji na początku dyskusji pozwoliły wspólnie zastanowić się, jak administracja publiczna może wspierać rozwój bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Dłuższą dyskusję wywołał temat samoregulacji branży versus narzucanie przez instytucje publiczne formalnych wymogów kształtujących rynek.

 

W panelu trzecim tematami wiodącymi były zmiany w regulacjach polskich i europejskich, mające wpływ na funkcjonowanie uczestników rynku. Wprowadzenie do panelu przeprowadził mecenas dr Jan Byrski, wieloletni ekspert Fundacji. Przypomniał najistotniejsze akty prawne, zmieniające polski rynek płatności bezgotówkowych. W dyskusji panelowej udział wzięli Paweł Bułgaryn z Ministerstwa Finansów, Adam Tochmański z Narodowego Banku Polskiego, Paweł Widawski ze Związku Banków Polskich i Katarzyna Urbańska z PricewaterhouseCoopers. Prowadzący dyskusję mecenas Byrski szczególną uwagę poświęcił konsekwencjom dla polskiego rynku nowych regulacji, wchodzących w życie w najbliższych miesiącach.

 

Pierwszy dzień Kongresu zakończył panel moderowany przez Janusza Diemko, Prezesa Zarządu Polskich ePłatności. Uczestniczyli w nim Morten Froholdt z Dankort (Dania), Max Basile z CartaoELO (Brazylia), Cenk Temiz z TROY (Turcja) i Emiliano Anzellotti z Consorzio Bancomat (Włochy). Panel zorganizowany we współpracy z Diners Club Polska i Discover Financial Services miał na celu przybliżenie słuchaczom rozwiązań wdrożonych na innych światowych rynkach, w tym rozwiązań opartych na krajowym instrumencie płatniczym. Prowadzący pytał panelistów m.in. o udział krajowej administracji w tworzeniu i rozwijaniu systemów lokalnych, o specyficzne dla lokalnych rynków rozwiązania płatnicze, pomagające rozwijać płatności bezgotówkowe, o przyszłe plany produktowe. Szczególnie interesującą prezentację na temat rozwiązań brazylijskich przedstawił Max Basile. Brazylia – jedna z największych gospodarek świata – w bardzo dynamiczny sposób rozwija bezgotówkowe instrumenty płatnicze.

 

W pierwszym dniu Kongresu uczestniczyło blisko 400 osób, szczelnie wypełniając zarówno salę obrad, jak i foyer w czasie przerw, aktywnie wykorzystywanych do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

 

 

Leave a Reply