slider3

slider2

slider1

Cele działalności

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, zgodnie ze swoim Statutem, jako główny cel postawiła sobie konsekwentne zwiększanie świadomości społecznej w zakresie obrotu bezgotówkowego. Za kluczowe dla rozwoju tej idei w Polsce FROB uważa:

 

  • Podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju rynku płatności bezgotówkowych w Polsce

 

  • Realizację inicjatyw o charakterze informacyjnym oraz edukacyjnym, celem minimalizacji barier rozwoju obrotu bezgotówkowego i popularyzacji korzyści wynikających z jego upowszechnienia dla wszystkich uczestników rynku

 

  • Aktywne włączanie akceptantów kart płatniczych w proces kształtowania systemu obrotu bezgotówkowego