slider3

slider2

slider1

Konsumenci byli głównymi bohaterami VII Cashless Congress

4 kwietnia, 2019

Na Kongresie przedstawione zostały po raz pierwszy wyniki badania przeprowadzonego wśród konsumentów na zlecenie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.

 

 

W lutym 2019 roku agencja badawcza IPSOS przeprowadziła na zlecenie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego badanie „Kluczowe czynniki wyboru formy płatności przez konsumentów”. Partnerami badania było Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Narodowy Bank Polski i Fundacja Polska Bezgotówkowa. Badanie przygotowały prof. dr hab. Janina Harasim z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i dr hab. Beata Świecka, prof. US z Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Badanie skupiło się na zachowaniach konsumentów. Przeprowadzone zostało metodą CAPI na reprezentatywnej próbie 1005 respondentów w wieku 15 lat i więcej. Wyniki badania są bardzo interesujące i mogą być pomocne przy tworzeniu nowych produktów, jak również przy budowaniu strategii dotarcia do konsumentów z nowymi rozwiązaniami.

 

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przedstawi najważniejsze wnioski z odpowiedzi udzielonych przez konsumentów.

 

Głównym celem badania było rozpoznanie czynników wyboru form płatności w transakcjach dokonywanych przez konsumentów i ustalenie hierarchii ich ważności. Wśród celów szczegółowych można wymienić przede wszystkim:

 • identyfikację czynników wpływających na wybór formy płatności
 • określenie znaczenia kosztu użycia instrumentu płatniczego przez konsumenta w stosunku do innych cech wyboru formy płatności
 • ustalenie znaczenia cech instrumentu płatniczego w procesie wyboru formy płatności w transakcjach face-to-face i zdalnych;
 • ustalenie znaczenia kontekstu transakcyjnego w procesie wyboru formy płatności
 • ustalenie znaczenia poszczególnych determinant wyboru formy płatności w zależności od cech socjodemograficznych badanych oraz stopnia ich ubankowienia i poziomu formalnej edukacji ekonomicznej

 

Kilka najciekawszych wniosków wynikających z odpowiedzi udzielonych przez respondentów to:

 • najliczniejszą podgrupę konsumentów stanowią osoby, dla których gotówka i instrumenty bezgotówkowe są równorzędnymi instrumentami płatniczymi – sięgają po obie formy równie często, w zależności od potrzeb i okoliczności,
 • potwierdza się teza, że Polska jest krajem zbliżeniowych transakcji płatniczych – karta zbliżeniowa jest najlepiej znaną i najczęściej wykorzystywaną formą płatności bezgotówkowych,
 • polscy konsumenci nie lubią zmian (czemu przeczy wysoka pozycja kart zbliżeniowych) – dlatego najczęściej podawanym powodem niekorzystania z innowacyjnych form płatności było przyzwyczajenie do dotychczasowych form,
 • karta zbliżeniowa, zdaniem konsumentów, umożliwia najszybszą realizację płatności, wyprzedzając pod tym względem nawet gotówkę. Najwolniejszy okazał się tradycyjny przelew bankowy,
 • gotówka bezapelacyjnie kojarzy się z najniższym kosztem używania,
 • za co drugi zakup w punktach usługowo-handlowych Polacy płacą kartą, najczęściej zbliżeniowo,
 • gotówka dominuje w transakcjach o wartości do 10 zł, natomiast w przedziale od 10 do 100 zł konsumenci najczęściej wybierają karty zbliżeniowe,
 • w przypadku użytkowników kart płatniczych, najczęściej deklarowanym powodem rezygnacji z płatności bezgotówkowych była niedostępność terminali płatniczych lub ich niesprawność.

 

Zachęcamy do czytania szczegółowych wniosków z badania konsumentów, przeprowadzonego przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Pierwsza część opisu już za tydzień.

 

Leave a Reply