slider3

slider2

slider1

Kolejne działania mające na celu upowszechnienie w Polsce płatności bezgotówkowych

25 listopada, 2017

Ustawa przygotowywana przez Ministerstwo Rozwoju umożliwi konsumentowi zapłacenie bezgotówkowo w każdym punkcie handlowo – usługowym. To ważny i potrzebny impuls dla rozwoju rynku.

 

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego z dużym zadowoleniem przyjmuje kolejne inicjatywy rynku i administracji publicznej, mające na celu zrównanie dla Polaków gotówki i bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Dotychczas główną barierą było stosunkowo niskie pokrycie urządzeniami płatniczymi miejsc, gdzie chcemy dokonywać płatności. Szczególnie dotkliwy był brak terminali płatniczych w urzędach – zarówno samorządowych, jak i podlegających administracji publicznej. Po pierwsze z uwagi na brak alternatywnego miejsca dokonania płatności bezgotówkowo, po drugie z powodu niekorzystnych sygnałów wysyłanych na rynek – skoro nawet urzędy nie przyjmują płatności bezgotówkowych, to dlaczego zwykłe sklepy czy punkty usługowe miałyby to robić.

 

W ostatnich miesiącach wyraźnie widać ożywienie w branży płatniczej. Bardzo dynamicznie rozwija się projekt instalacji terminali płatniczych w urzędach. Finalizowane są zasady wprowadzenie płatności bezgotówkowych za mandaty za wykroczenia drogowe (terminale otrzymają policjanci z drogówki). Powstała Fundacja Polska Bezgotówkowa, której  głównym zadaniem będzie wspieranie finansowe detalistów dotychczas nie korzystających z terminali płatniczych. A prace nad ustawą zobowiązującą detalistów do posiadania urządzeń płatniczych wkraczają w ostatnią fazę.

 

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego bardzo dużo wysiłku wkłada w propagowanie nowoczesnych instrumentów płatniczych. Dlatego każda nowa inicjatywa wspierająca nasze cele zasługuje na pochwałę i poparcie. Realizacja zadań Fundacji Polska Bezgotówkowa pozwoli wyposażyć w urządzenia płatnicze kilkaset tysięcy małych i mikro firm – które bez tego wsparcia prawdopodobnie jeszcze długo opierałyby się terminalizacji. Ustawa przygotowywana przez Ministerstwo Rozwoju nakaże detalistom przyjmowanie płatności bezgotówkowych – pomoc finansowa ze strony Fundacji Polska Bezgotówkowa pozwoli łatwiej detalistom dopasować się do wymogów tej ustawy.

 

Płatności bezgotówkowe to nie tylko narzędzie redukcji szarej strefy w Polsce. To przede wszystkim ogromna wygoda dla konsumentów, zwiększająca ich bezpieczeństwo, ułatwiająca planowane i nieplanowane zakupy, porządkująca wydatki. Dla detalistów oznacza przyspieszanie transakcji, koniec kłopotów z wydawaniem reszty, ale również bezpieczeństwo przechowywania i transportowania środków. A dla gospodarki polskiej to także obniżanie niemałych kosztów produkcji i zarządzania gotówką.

 

Przez wiele lat barierą dla masowości płatności bezgotówkowych były ich koszty, trudne do poniesienia przez małych detalistów. Zmiany w tym zakresie, jakie nastąpiły w ostatnich latach, znacząco zredukowały tę pozycję w bilansie akceptantów. A dodatkowo Fundacja Polska Bezgotówkowa pokryje przez 12 miesięcy koszty detalistów spełniających wymogi Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego, korzystając ze środków przekazywanych przez organizacje płatnicze, banki i agentów rozliczeniowych. Tak korzystnych warunków dla rozwoju rynku płatniczego nie było jeszcze w Polsce.

 

Leave a Reply