slider3

slider2

slider1

Jak powinna wyglądać przyszłość krajowych schematów płatniczych?

20 lutego, 2016

Od kilku miesięcy trwa debata publiczna na temat potrzeby budowania w Polsce krajowego systemu kartowego. Zabierając kilkakrotnie głos w tym temacie staraliśmy się przyciągnąć uwagę dyskutantów na problemy innych – poza bankami – uczestników procesu płatności bezgotówkowych.

 

 

Dla uporządkowania wiedzy Fundacja przygotowała jeden z pierwszych raportów  (do pobrania tutaj), zawierający analizę skuteczności działania systemów krajowych w innych krajach europejskich. Można na jej podstawie wysnuć jeden podstawowy wniosek: każdy rynek ma swoją specyfikę, wynikającą przede wszystkim z historycznych uwarunkowań i poziomu rozwoju rozwiązań płatniczych. Tym niemniej, nie udało się nigdzie z sukcesem zbudować krajowego schematu na rynku, na którym rozwiązania międzynarodowe osiągnęły stan dojrzałości.

 

Przegląd aktualnej sytuacji w Europie w zakresie krajowych czy lokalnych rynków płatniczych pokazuje przede wszystkim to, że wyjątkiem jest tworzenie na nich nowych schematów kartowych, a jeżeli już do nich dochodzi, jest to wynikiem potrzeby politycznej (np. Rosja) lub dotyczy wykorzystania faktycznie istniejącej infrastruktury (np. Turcja). Natomiast schematy już działające, często o długiej tradycji funkcjonowania, mocno osadzone na lokalnych rynkach, muszą się mierzyć z istotnymi wyzwaniami.

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

 

 

Leave a Reply