slider3

slider2

slider1

Na wysokich kosztach karty traci każdy – również Ty!

Korzystanie z bezgotówkowych form płatności, jak karty płatnicze, czy płatności mobilne to korzyści dla:

 

klientów

  • Wygoda i bezpieczeństwo większe niż w przypadku gotówki
  • Szybki i łatwy dostęp do Twoich pieniędzy

 

przedsiębiorców

  • Wyższa jakości obsługi klienta
  • Szansa, na pozyskanie kolejnych klientów „kartowych” – wydających więcej
  • Bezpieczeństwo oraz zmniejszenie kosztu zarządzania gotówką

 

gospodarki:

  • Mniej gotówki w obiegu to również oszczędności dla Polskiej gospodarki. Około 15 mld zł rocznie kosztuje państwo m.in. emisja, transport i niszczenie zużytych banknotów

 

Obecnie, na wysokich kosztach karty traci każdy – również Ty!

Kiedy klient płaci kartą za swoje zakupy, właściciel sklepu ponosi koszt prowizji, nazywanej Interchange Fee. W Polsce z niewiadomych powodów opłaty te są wyjątkowo wysokie. Powoduje to, że marże przedsiębiorców „zjadane” są przez wysokie opłaty interchange. Dlatego też, przedsiębiorcy, aby móc  przetrwać na rynku, często zmuszani są do podnoszenia cen towarów i usług.

Tym samym za prowizję pośrednio płacą wszyscy konsumenci – zarówno płacący kartą, jak i gotówką.

Akceptacja płatności bezgotówkowych, jest szczególnie nieopłacalna w przypadku małych kwot. To dlatego w wielu sklepach zobaczyć można informację „płatność kartą od …”.

 

W wyniku zawyżonych prowizji interchange w Polsce:

  • Przedsiębiorcom nie opłaca się przyjmować kart od klientów
  • Tylko w co piątym sklepie można zapłacić kartą
  • Przedsiębiorcy i konsumenci nieświadomie finansują system płatności bezgotówkowych
  • Bogacą się jedynie wielkie banki i międzynarodowe organizacje płatnicze – Visa i MasterCard

 

WAŻNE !!!

Jak wskazują analizy NBP oraz wyniki badania przeprowadzonego przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, znaczne obniżenie opłaty interchange – do poziomu ok. 0,5 % wartości transakcji, przyspieszy tempo rozwoju rynku i przyniesie wymierne korzyści wszystkim jego uczestnikom.

 

Podpisz petycję i poprzyj projekt ustawy dotyczącej redukcji opłaty interchange w Polsce!

 

Zapytaj posłów co robią, by obniżyć stawkę opłaty interchange w Polsce!

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wydrukuj plakat lub ulotkę i przyłącz się do akcji!

 

 

Pytania i odpowiedzi

 

Dlaczego akcję zorganizował FROB

Głównym celem działania Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego jest konsekwentne zwiększanie świadomości społecznej w zakresie obrotu bezgotówkowego oraz zwiększanie dynamiki jego rozwoju. W tym celu, we współpracy z parterami – przedstawicielami administracji, nauki i biznesu, podejmuje działania, których celem jest w pierwszej kolejności doprowadzenie do obniżenia prowizji związanych z korzystaniem z kart, które dziś należą do najwyższych w Europie.

Co klienci zyskają na obniżkach prowizji?

Dzięki obniżeniu stawki interchange, w większej liczbie miejsc będzie można zapłacić kartą, niezależnie od rodzaju towaru czy jego wartości. Znikną  kartki z napisem „płatność kartą od…”.

Czy spadek prowizji przełoży się na spadek cen?

W wyniku odpowiednio dużych i szybkich w czasie obniżek opłat, niektóre sklepy mogą podjąć taką decyzję. Nawet jeśli ceny nie spadną od razu, obniżka prowizji spowoduje, że przez pewien czas nie będą one rosły, mimo postępującej inflacji. Obniżki przyczynią się z pewnością do ograniczenia kosztów przedsiębiorców i możliwości wykorzystania większych środków w celu dokonywania inwestycji i poprawy jakości obsługi klienta.

Dlaczego trzeba obniżać prowizje, a nie reguluje ich wolny rynek?

Polski rynek płatności bezgotówkowych jest podzielony niemal wyłącznie między dwie międzynarodowe organizacje płatnicze – Visa i MasterCard. Ze względu na brak konkurencji, ustalają one prowizje związane z akceptacją kart na dowolnym poziomie.

W jaki sposób mogę się przyczynić do obniżek?

Obecnie w polskim Sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy, która ma regulować problem zawyżonych stawek opłaty interchange. Zapytaj posłów co robią w tej sprawie.

 

 

Dowiedz się więcej