slider3

slider2

slider1

Komentarze i stanowiska

Oświadczenie FROB dotyczące konieczności ustawowej regulacji opłaty interchange w obliczu braku możliwości osiągnięcia kompromisu rynkowego z dn. 19 kwietnia 2013

 

Apel do Premiera RP w sprawie wsparcia procesu legislacyjnego, zmierzającego do administracyjnej redukcji opłaty interchange fee z dn. 12 kwietnia 2013 r.

 

Wniosek do przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, prof. Dariusza Rosatiego w zakresie możliwości wystąpienia dr. Jakuba Górki oraz dr. Jana Byrskiego przed Komisją w celu prezentacji wyników przeprowadzonych analiz, z dn. 12 kwietnia 2013 r.

 

Oświadczenie FROB w sprawie propozycji redukcji opłaty interchange, przedstawionej przez organizację MasterCard z dn. 7 marca 2013 r.

 

Stanowisko FROB w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych z dn. 28 lutego 2013 r.

 

Projekt nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych z dn. 20 września 2012 r.

 

List do Premiera RP w sprawie przyspieszenia prac Ministerstwa Finansów nad nowelizacją Ustawy o usługach płatniczych z dn. 24 lipca 2012 r.

 

Stanowisko FROB w sprawie konstytucyjności zapisów projektu nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych z dn. 18 czerwca 2012 r.

 

Stanowisko FROB w sprawie braku kompromisu dotyczącego redukcji opłat kartowych w Polsce z dn. 19 lipca 2012 r.

 

Stanowisko FROB dotyczące komunikatu z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego z dn. 29 czerwca 2012 r.

 

Projekt nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych z dn. 18 czerwca 2012 r.

 

Oświadczenie FROB w sprawie decyzji MasterCard odrzucającej „Program redukcji opłat kartowych w Polsce”

 

Stanowisko akceptantów dotyczące „Programu redukcji opłat kartowych w Polsce” z dn. 23 marca 2012 r.

 

Stanowisko akceptantów dotyczące „Programu redukcji opłat kartowych w Polsce” z dn. 16 marca 2012 r.