slider3

slider2

slider1

Opłaty handlowe – ankieta

W ramach współpracy z Komisją Europejską FROB SERDECZNIE ZACHĘCA PRZEDSIĘBIORCÓW, DZIAŁAJĄCYCH W SEKTORZE HANDLU DETALICZNEGO i USŁUG, do udziału w drugim badaniu dotyczącym opłat handlowych.

 

Badanie realizowane jest w 10 państwach członkowskich UE (Austria, Belgia, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Holandia, Polska i Szwecja) przez firmę Deloitte wybraną do tego celu przez Komisję Europejska. Ankieta dotyczy przedsiębiorców działających w sektorze handlu detalicznego i usług.

 

JAK EUROPEJSCY KONSUMENCI PŁACĄ W SKLEPACH DETALICZNYCH?

 

Przedsiębiorcy ponoszą wysokie koszty związane z obsługą płatności realizowanych w punktach sprzedaży niezależnie od tego czy są to płatności gotówkowe, dokonywane kartami płatniczymi czy też dokonywane z wykorzystaniem innych instrumentów płatniczych. Zwiększanie efektywności europejskiego rynku płatności jest jednym z celów polityki europejskiej. Uwagę organów regulacyjnych i organów nadzoru konkurencji w Europie zwróciła w szczególności wysokość opłat za procesowanie płatności dokonywanych z użyciem kart płatniczych. W ostatnim czasie Komisja Europejska rozpoczęła wiele postępowań antymonopolowych w sprawach dotyczących wysokości opłat kartowych.

 

W związku z powyższym Komisja Europejska zdecydowała się na przeprowadzenie badania, którego głównym celem jest zebranie informacji na temat rynku płatności detalicznych oraz stosowanych metod płatności. Wyniki badania zostaną wykorzystane do dalszych analiz prowadzonych przez Komisję Europejską w zakresie struktury stosowania poszczególnych metod płatności, a także postępowań antymonopolowych prowadzonych przeciwko systemom kart płatniczych.

 

Prawdopodobnie posiadają Państwo większość informacji, o które prosimy w ankiecie, dlatego jej wypełnienie nie zajmie Państwu więcej niż 15-30 MINUT. Pytania dotyczą głównie rocznej liczby i wartości płatności dokonywanych w Państwa punktach sprzedaży z wykorzystaniem różnych metod płatności (gotówka, karta kredytowa, karta debetowa, inne).

 

Kwestionariusz badania jest dostępy na stronie internetowej Deloitte, pod tym linkiem: