slider3

slider2

slider1

Drugi dzień V Międzynarodowego Kongresu Płatności Bezgotówkowych

30 marca, 2017

22 marca, w drugim dniu Kongresu, uczestnicy wysłuchali czterech prezentacji i czterech paneli tematycznych, w których udział wzięło 23 ekspertów z Polski.

 

 

Pomimo późnej godziny zakończenia uroczystej Gali, będącej kulminacyjnym punktem pierwszego dnia Kongresu, obrady drugiego dnia przyciągnęły znaczącą liczbę uczestników – sala plenarna zapełniła się już w trakcie pierwszego panelu.

 

Drugi dzień Kongresu rozpoczęła prezentacja firmy Visa, poprowadzona przez Małgosię Ciszecką z warszawskiego biura Visa. W interesujący sposób pokazane zostały nowoczesne rozwiązania oferowane polskim instytucjom finansowym.

 

Po prezentacji rozpoczął się piąty panel Kongresu, poświęcony zagrożeniom prywatności konsumentów w trakcie płatności bezgotówkowych. Poprowadziła go prof. dr hab. Janina Harasim, Prorektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jej rozmówcami byli Loukas Notopoulos z Vivus Finance, Małgosia Ciszecka z Visa, Robert Kroll z Fundacji LifeSkills i Nikodem Szadkowski z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Bardzo ciekawa dyskusja dotyczyła między innymi granic w oddawaniu przez ludzi prawa podejmowania w ich imieniu decyzji przez aplikacje oferowane na rynku. A także możliwości współczesnych narzędzi do analizowania zachowań konsumentów.

 

Kolejnym punktem programu była prezentacja produktów firmy Mastercard. Przedstawiał je Aleksander Naganowski. W jego prezentacji również nie zabrakło rozwiązań futurystycznych, opartych na sztucznej inteligencji.

 

Kolejny panel dotyczył  rozwiązań technologicznych. O „pędzącej technologii płatności bezgotówkowych” rozmawiali dr Grzegorz Wojtenko z MCX Systems, Tomasz Wejcman z Verifone, Damian Zapłata z First Data Polska i Robert Trętowski z Krajowej Izby Rozliczeniowej. Debatę prowadził Miłosz Brakoniecki z Obserwatorium.biz. Paneliści omawiali między innymi wyzwania stojące przed rynkiem w zakresie nowoczesnych rozwiązań, potrzebę znalezienia sposobu na znaczący przyrost liczby urządzeń akceptujących płatności bezgotówkowe – zarówno od strony logistycznej, jak i technologicznej, a także konieczność bardzo bliskiej współpracy wszystkich interesariuszy rynku.

 

Przed następnym panelem uczestnicy wysłuchali prezentacji Artura Wojtczuka i Grzegorza Leńkowskiego z Krajowej Izby Rozliczeniowej, na temat nowoczesnych rozwiązań oferowanych instytucjom finansowym.

 

Siódmy panel Kongresu poświęcony był przyszłości płatności bezgotówkowych w Polsce, w szczególności pracom prowadzonym nad Programem rozwoju obrotu bezgotówkowego, łączącym wszystkich najważniejszych interesariuszy polskiego rynku. Pytania o założenia Programu zadawał moderator panelu, Zbigniew Wiśniewski – niezależny ekspert, współtwórca polskiego rynku płatności bezgotówkowych. A odpowiadali uczestnicy panelu: Bartosz Ciołkowski z Mastercard, Sebastian Christow z Ministerstwa Rozwoju, Grzegorz Długosz z Polskiego Standardu Płatności, dr Mieczysław Groszek ze Związku Banków Polskich, Adrian Kurowski z Visa i Marek Paradowski z eService, Przewodniczący Komitetu Agentów Rozliczeniowych. W dyskusji pojawił się również wątek wykorzystania do obsługi płatności bezgotówkowych rozwiązań tańszych od tradycyjnych terminali płatniczych, a także przygotowania dotychczasowych graczy do zwielokrotnienia liczby miejsc przyjmujących płatności.

 

Przed ósmym panelem o rozwoju płatności mobilnych BLIK w Polsce w 2016 roku opowiedział Dariusz Mazurkiewicz z Polskiego Standardu Płatności. Przedstawił ciekawe statystyki potwierdzające wzrost zainteresowania nowym instrumentem płatniczym.

 

Ostatni panel V Kongresu poruszył kwestie przygotowania polskiego rynku do tworzenia nowych FinTechów, startupów łączących usługi finansowe z odpowiednim zapleczem technologicznym. Moderator panelu, Anna Maj – ekspert FinTech/PayTech i mentor startupów – wspólnie ze swoimi gośćmi: Marzeną Bielecką z Experior Venture Fund, Magdaleną Kwoską z PricewaterhouseCoopers, Sebastianem Owczarskim z WalletFactory, Grzegorzem Pawlickim z PKO Banku Polskiego i Grzegorzem Wójcikiem z Autenti, zajęła się m.in. aspektami prawnymi tworzenia startupów w branży finansowej, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy Polska może być środkowoeuropejskim hubem dla powstających FinTechów. Uczestnicy Kongresu mieli okazję poznać kilka przykładów sukcesów polskich instytucji finansowych, a także posłuchać o istniejących ograniczeniach dla firm z branży płatniczej.

 

Po ostatnim panelu dyskusyjnym foyer Kongresu było miejscem rozmów uczestników. Ciekawych tematów nie brakowało, a możliwość wymiany poglądów z kolegami z branży zachęcała dodatkowo do rozmów. Wszyscy umawiali się na kolejny, VI Kongres, w 2018 roku.

 

W czasie dwóch dni obrad i wieczornej Gali pierwszego dnia w hotelu Sheraton pojawiło się blisko 500 przedstawicieli administracji publicznej, nauki i biznesu. Największa impreza branży płatności bezgotówkowych przyciągnęła bardzo wielu, najważniejszych managerów instytucji finansowych działających w Polsce. Zachęcamy do zapoznawania się z prezentacjami pokazywanymi na Kongresie i ze zdjęciami dokumentującymi to wydarzenie (na stronach www.kongresplatnosci.pl i www.frob.pl ).

 

 

Leave a Reply