slider3

slider2

slider1

FROB w mediach

Publikacje prasowe

„MasterCard: Sami tnijmy interchange”, Gazeta Wyborcza z dn. 7 marca 2013 r.

 

Robert Łaniewski, Prezes FROB skomentował działanie MasterCard, który w publikacji medialnej zaproponował pozaustawową regulację stawek interchange, jako działanie mające na celu jedynie opóźnienie prac parlamentarnych w tej sprawie. Zaproponowanie obniżenia średnich poziomów stawek interchange, a nie ich maksymalnych wartości dowodzi, że intencją MasterCard nie jest rozwój rynku, a jedynie realizacja własnej strategii. O niepoważnym charakterze propozycji dowodzi też fakt, że do wypracowania kompromisu nie zostali zaproszeni przedstawiciele środowiska akceptantów.

 

Autor: Maciej Bednarek

 

„Handlowcy walczą o niższe prowizje kartowe”, Dziennik Gazeta Prawna z dn. 19 lutego 2013 r.

 

Do zainicjowanej przez FROB kampanii informacyjno-edukacyjnej „Na wysokich kosztach karty traci każdy – również TY!” przyłączyły się m.in. BP, Orlen, Kaufland, Żabka oraz IKEA. Jej głównym celem jest zwrócenie uwagi konsumentów na wysokie koszty akceptacji kart. Po symbolicznej redukcji prowizji interchange przez Visa i MasterCard na początku roku, wciąż należą one w Polsce do najwyższych w Europie.

 

Autor: Jacek Uryniuk

 

„Amatorzy gotówki tanio się nie sprzedadzą”, Puls Biznesu z dn. 13 lutego 2013 r.

 

Przedsiębiorcy potwierdzają kluczowe wnioski płynące z raportu podsumowującego badanie FROB, NBP i UW, dotyczące kosztów akceptacji gotówki i kart płatniczych. Obecny, zawyżony poziom opłat interchange w Polsce jest główną przyczyną, dla której przedsiębiorcy nie instalują terminali płatniczych – wskazuje na nią 52 proc. badanych. Przedstawiciel największego w Polsce detalisty, sieci sklepów Biedronka zauważa, że akceptacja kart przy obecnym poziomie stawek interchange wiązałaby się z koniecznością podniesienia cen.

 

„Zamiast wycofywać grosze, wprowadźmy więcej kart”, Dziennik Gazeta Prawna z dn. 22 stycznia 2013 r.

 

Opinia Roberta Łaniewskiego, Prezesa FROB

 

Narodowy Bank Polski planuje wycofać z obiegu monety o nominale jeden i dwa grosze i zaoszczędzić w ten sposób ok. 40 mln zł. Zdaniem Roberta Łaniewskiego, prezesa Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, wymierna korzyść dla gospodarki byłaby większa, jeśli zwiększyłaby się liczba transakcji dokonywanych kartami płatniczymi. Roczny koszt Państwa z tytułu obsługi gotówki wynosi ok. 1% PKB. Wynika on z faktu, że w tej formie dokonujemy aż 90 % ogółu płatności. – „Nietrudno wyciągnąć wniosek, że prawdziwą ulgę polska gospodarka odczuwa za każdym razem, kiedy z portfela zamiast monet czy banknotów wyciągamy kartę”. – podkreśla Robert Łaniewski. Dlatego, choć inicjatywa NBP jest słuszna, na jeszcze więcej uwagi zasługuje rozwój obrotu bezgotówkowego. Największym hamulcem wzrostu sieci terminali i liczby transakcji kartowych w Polsce są zbyt wysokie opłaty Interchange, o których obniżkę zabiega m.in. NBP oraz wciąż duży popyt społeczeństwa polskiego na gotówkę.

 

Czytaj komentarz

 

„Niższe rachunki za obsługę kart”, Dziennik Gazeta Prawna z dn. 3 stycznia 2013 r.

 

Kluczowe na polskim rynku organizacje płatnicze – Visa i MasterCard – obniżyły częściowo stawki Interchange  o ok. 0,2-0,5%. Spadek prowizji kartowych nie obejmie jednak wszystkich akceptantów, ponieważ większość małych sklepów i zakładów usługowych podpisała umowy z agentami rozliczeniowymi na stałe prowizje. – „Duża część wielkich akceptantów, np. sieci stacji paliw czy hipermarketów, ma tak skonstruowane umowy z agentami, że zmiana stawki Interchange automatycznie wpływa na wysokość opłat ponoszonych przez handlowców. Jednak niektórzy mają w kontraktach zapisane stałe stawki prowizji.” – zauważył Robert Łaniewski, Prezes FROB. Dodał jednak, że w przypadku problemów ze zmianą umów przedsiębiorcy będą mogli odejść do konkurencji. Obniżki Interchange wprowadzone przez organizacje płatnicze, choć  niwelują częściowo problemy akceptantów, wynikające z przyjmowania płatności kartowych, to nadal  nie stwarzają warunków dla długofalowego rozwoju obrotu bezgotówkowego. Nadzieją na dalsze obniżki wysokości prowizji jest projekt przygotowany przez Senat RP, zgodnie z którym Interchange w 2016 r. miałoby wynosić 0,5% wartości transakcji.

 

Autor: Jacek Uryniuk

 

„Brak maksymalnej stawki ogranicza rozwój rynku”, Retail Trends Polska, nr listopad-grudzień  2012

 

Komentarz Roberta Łaniewskiego, Prezesa FROB

 

Aktualne prace nad projektem senackim, dotyczącym regulacji zawyżonych opłat kartowych, to szczególny moment batalii o budowę warunków do rozwoju zrównoważonego rynku płatności w Polsce. Zasadność ustawowej ingerencji w prowizje kartowe wynika przede wszystkim z wyczerpania innych rozwiązań mogących doprowadzić do zmian. Problem w szczególności dotyczy przedstawicieli sektora MSP, których reprezentuje FROB. – „Myśląc o kosztach obsługi terminala płatniczego, warto pamiętać, że o ile koszt jego dzierżawy, czy połączeń z centrum rozliczeniowym jest efektem działania konkurencji na rynku oraz indywidualnych negocjacji pomiędzy akceptantem, a agentem rozliczeniowym, o tyle prowizja interchange ustalana jest odgórnie przez organizacje płatnicze.” – podkreślił Robert Łaniewski, Prezes FROB. Z uwagi na fakt, że dwa kluczowe podmioty na rynku – Visa i MasterCard – konkurują między sobą wysokim Interchange, ponieważ  w ten sposób mogą zaoferować atrakcyjną dla banków ofertę, konieczne jest ustalenie maksymalnej stawki prowizji kartowych. Od kilkunastu lat obciążają one bowiem akceptantów i blokują rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce.

 

„Rynek kart czekają zmiany”, Rzeczpospolita  z dn.  12 grudnia 2012 r.

 

Podsumowanie debaty

 

W czterostronnym systemie kart płatniczych, który dominuje w Polsce, występuje nierównowaga odnośnie podziału kosztów pomiędzy jego uczestnikami. Od wielu lat to akceptanci finansują rozwój obrotu bezgotówkowego poprzez odprowadzanie na rzecz banków opłaty interchange. Podczas debaty zorganizowanej przez redakcję Rzeczpospolitej na temat sytuacji na rynku płatności Robert Łaniewski, Prezes FROB, podkreślił, że największą przeszkodą dla rozwoju sieci terminali jest zbyt wysoki poziom prowizji kartowych. Wyniki „Badania polskich przedsiębiorców dotyczącego akceptacji gotówki i kart płatniczych” przeprowadzonego przez Fundację, wskazują, że dopiero przy stawce interchange poniżej 0,5 proc. połowa przedsiębiorców byłaby skłonna rozpocząć akceptację kart. – „Aby nowy system mógł stabilnie funkcjonować, koszty i korzyści muszą być odpowiednio rozłożone. Jeżeli na tej zasadzie opierać się będzie nowy model biznesowy, wykorzystujący np. smartfony, będzie miał on w naszej ocenie szansę na konkurowanie z Visa oraz MasterCard.” -  dodał Robert Łaniewski.

 

Czytaj artykuł

 

Autor: Monika Krześniak

 

„Wysokie koszty zniechęcają do akceptacji kart płatniczych”, Dziennik Gazeta Prawna  z dn.  6 grudnia 2012 r.

 

Z uwagi na wysokie koszty akceptacji kart, przyjęcie gotówki w Polsce jest dziś bardziej opłacalne dla właścicieli punktów handlowo-usługowych. Potwierdziły to ostatnie badania zrealizowane na zlecenie FROB. Największą część składową kosztów akceptanta stanowi obecnie opłata interchange. Jak podał Narodowy Bank Polski, średnia prowizja kartowa w Polsce wynosi 1,6 proc. podczas, gdy w Europie jest ona o połowę niższa. Najmniejsze firmy muszą odprowadzać z tytułu przyjęcia karty nawet do 500 zł miesięcznie. W wyniku m.in. silnego sprzeciwu akceptantów wobec zbyt wysokich prowizji kartowych, organizacje płatnicze, które ustalają poziom stawki interchange ogłosiły, że od przyszłego roku obniżą ich wysokość do 1,1 – 1,35 proc. Trwają również prace nad projektem przygotowanym przez Senat zakładającym, że za trzy lata ta prowizja będzie wynosić maksymalnie 0,5 proc.

 

Autor: Jacek Uryniuk

 

„Gotówka tańsza niż karta”, Gazeta Wyborcza z dn.  23 listopada 2012 r.

 

Jak wskazały najnowsze badania przygotowane na zlecenie FROB, aż 74 proc. przedsiębiorców z branży handlowo-usługowej uważa, że koszt akceptacji kart jest wyższy niż gotówki. Obecnie w Polsce prowizje kartowe kształtują się na poziomie średnio 1,6 proc. wartości transakcji, zdarza się jednak że osiągają wysokość dwa razy większą, natomiast średnia europejska to 0,7 proc. Według analizy FROB  przedsiębiorcy, którzy dziś nie przyjmują płatności kartami najchętniej rozważyliby instalację terminali, jeśli opłata ta spadłaby do poziomu 0,2 proc.

 

Czytaj artykuł

 

Autor: Maciej Bednarek

 

„Obsługa kart kosztuje 30 razy więcej niż gotówki”, Dziennik Gazeta Prawna z dn. 23 listopada 2012 r.

 

Znaczna część przedsiębiorców broni się przed instalacją terminali płatniczych, ponieważ koszt akceptacji kart jest dla nich zbyt wysoki w porównaniu do kosztów obsługi gotówki. Potwierdziły to kompleksowe badania, zrealizowane na zlecenie FROB, przez niezależny instytut badawczy Millward Brown SMG/KRC. Analiza, którą objęto ponad 1000 przedsiębiorców z całej Polski, pokazała, że koszt akceptacji transakcji kartami jest ponad 30 razy wyższy niż gotówki i wynosi 3,1 proc. wartości transakcji.

 

Czytaj artykuł

 

Autor: Jacek Uryniuk

 

„Drogie opłaty hamują rozwój płatności bezgotówkowych”, Gazeta Finansowa z dn. 2 listopada 2012 r.

 

Komentarz Roberta Łaniewskiego, Prezesa FROB

 

W sytuacji, gdy w Polsce wysokość opłat kartowych ustala duopol MasterCard-Visa, a nie jest ona wynikiem wolnej konkurencji, występuje zahamowany rozwój sieci akceptacji. Przedsiębiorcy, chroniąc swój biznes, często nie instalują terminali płatniczych w obawie o utratę większości marży ze sprzedaży  i tym samym w Polsce jedynie w mniej niż 20 proc. punktów handlowo-usługowych można zrealizować płatności kartami. –„Dlatego też, dopóki nie zostanie rozwiązana kwestia zawyżonych prowizji od kart, ciężko będzie mówić o warunkach do rozwoju zrównoważonego rynku płatności w Polsce.” – podkreślił Robert Łaniewski. Obecnie jedynym rozwiązaniem tego problemu jest regulacja ustawowa, której celem powinno być stworzenie warunków rynkowych służących dynamizacji rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce, korzystnego dla konsumentów i przedsiębiorców, a przez to także dla całej gospodarki.

 

„Opłaty kartowe uderzają w stacje paliwowe”, Stacja Benzynowa z dn. 1 listopada 2012 r.

 

Opinia Roberta Łaniewskiego, Prezesa FROB

 

Drogie prowizje od akceptacji płatności przy użyciu terminali są szczególnie dotkliwe dla branży paliwowej, ponieważ stacje często operują na kilkugroszowej marży –  wynoszącej ok. 3 proc. ceny detalicznej oleju napędowego. Biorąc pod uwagę fakt, że średnia wysokość opłaty interchange wynosi w Polsce ok. 1,6 proc. wartości transakcji jej obniżka przełoży się bezpośrednio na zwiększenie rentowności ich działalności. W ostatnim czasie niektórzy przedsiębiorcy podejmowali inicjatywy w celu walki z dysproporcją w kosztach akceptacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. –„ Determinację koncernów paliwowych w dążeniu do zmian na rynku pokazuje m.in. ostatnia akcja jednej z sieci, która w okresie wakacyjnym podjęła decyzję o udzieleniu rabatu (…) w przypadku płatności gotówką.” – zauważył Robert Łaniewski.

 

„Kto zapłaci więcej za plastik?”, Gazeta Wyborcza z dn. 6 października 2012 r.

 

Organizacje płatnicze Visa i MasterCard, obawiając się odgórnej regulacji wysokości opłaty interchange ogłosiły, że od nowego roku dokonają korekt w swoich cennikach. Robert Łaniewski, prezes FROB, zauważył jednak, że są to pozorowane działania, których celem jest wyciszenie sprawy – „Obie organizacje nie spełniły nawet minimum z programu wypracowanego przy NBP.” – podsumował. Podkreślił również, że równolegle z deklaracjami obniżek, MasterCard wręcz podejmuje działania odwrotne, poprzez podnoszenie stawek prowizji dla wybranych produktów.

 

Czytaj artykuł

 

Autor: Maciej Bednarek, Maciej Samcik

 

„Obniżcie opłaty od kart”, Rzeczpospolita z dn. 20 września 2012 r.

 

Opinia Roberta Łaniewskiego, Prezesa FROB

 

W ocenie Roberta Łaniewskiego, Prezesa Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego po nieudanej próbie wprowadzeniu w życie kompromisu wypracowanego przez Zespół Roboczy ds. Opłaty Interchange obniżka prowizji kartowych powinna zostać uregulowana drogą ustawową. Fundacja jako pierwszy podmiot złożyła w Ministerstwie Finansów projekt zmian Ustawy o usługach płatniczych.  – „Założeniem regulacji  (…) jest przede wszystkim stworzenie uczciwych relacji pomiędzy uczestnikami rynku płatności kartowych, zapewnienie przejrzystości współpracy pomiędzy funkcjonującymi na nim podmiotami i transparentności zasad ustalania wysokości prowizji kartowej.” – podkreślił Robert Łaniewski. Zaapelował również do decydentów o aktywizację działań w celu doprowadzenia do jak najszybszej regulacji wysokości prowizji.

 

Czytaj opinię

 

„Nierozstrzygnięta bitwa o interchange”, Życie Handlowe, nr  09/2012

 

Przedsiębiorcy, którzy akceptują płatności kartami ponoszą na rzecz banków opłatę interchange. Wysokość tej prowizji wynosi w Polsce średnio 1,6 proc. wartości transakcji i jak zaznacza Robert Łaniewski, prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego – „Obecnie poziom prowizji od kart jest kluczową barierą dla rozwoju obrotu bezgotówkowego.” Trwająca w Polsce dyskusja na temat opłat kartowych ma szanse zakończyć się regulacją odgórną w ramach nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych. „Opłaty powinny być transparentne, zarówno dla tych, którzy akceptują karty, jak i tych, którzy się nimi posługują.” – dodał Robert Łaniewski.

 

Autor: Urszula Chojnacka

 

„Opłaty kartowe topnieją”, Gazeta Wyborcza z dn. 25 lipca 2012 r.

 

Apel polskich przedsiębiorców dotyczący potrzeby obniżenia prowizji kartowych, które w Polsce są o połowę wyższe od średniej w Europie znalazł swoje odzwierciedlenie w składanych projektach ustaw zmieniających Ustawę o usługach płatniczych. Jako pierwsza swój projekt złożyła Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, następnie zrobiły ugrupowania polityczne: PSL, Solidarna Polska, Ruch Palikota. Komentując projekt złożony przez Ruch Palikota, Robert Łaniewski, prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego zauważył, że jest on zgodny z oczekiwaniami przedsiębiorców, natomiast środowisko akceptantów wciąż czeka na odniesienie się do wszystkich przedstawionych propozycji przez Ministerstwo Finansów.

 

Czytaj artykuł

 

Autor: Maciej Bednarek

 

„Ustawy zabiją wysokie prowizje”, Polska The Times, wydania regionalne z dn. 18 lipca 2012 r.

 

W wielu sklepach w Polsce nadal nie można zapłacić kartą w przypadku niewielkich kwot transakcji. Sytuacja ta jest wynikiem zbyt wysokich opłat kartowych, które przedsiębiorcy odprowadzają na rzecz banków za każdą akceptowaną płatność przy użyciu terminala. Zdaniem Roberta Łaniewskiego, Prezesa Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego najlepszym sposobem na obniżenie tych prowizji byłoby  wprowadzenie regulacji odgórnej. – „Odnosząc się do praktyki wielu krajów europejskich, poziomem referencyjnym powinny być stawki transgraniczne, tj. 0,2-0,3 proc. wartości transakcji.” – zaznaczył.

 

Autor: Joanna Pieńczykowska

 

„Mocne karty”, Polityka (nr 26) z dn. 27 czerwca 2012 r.

 

Na rynku kartowym w Polsce od wielu lat panuje nierównowaga. Problemem jest utrzymujący się wysoki poziom prowizji od akceptacji płatności kartą, którą przedsiębiorcy ponoszą na rzecz pozostałych uczestników systemu, głównie banków. Poziom pobieranej przez nie opłaty interchange jest w Polsce najwyższy spośród 27 krajów UE i wynosi średnio 1,6%. Jest to główna przyczyna zniechęcająca przedsiębiorców do instalowania terminali i umożliwiania klientom płatności kartą bez ograniczeń. Szansą na zmianę tej sytuacji były wielomiesięczne konsultacje prowadzone pod auspicjami Narodowego Banku Polskiego, których celem było wypracowanie kompromisowego rozwiązania zadowalającego wszystkie strony. Znaczącą rolę odegrała w nich Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, reprezentująca stanowisko przedsiębiorców – do tej pory nie przemawiających jednym głosem i bezradnych w tej kwestii. Działanie FROB „(…) to pierwszy dobrze słyszalny głos środowiska sprzedawców, przez lata podzielonego i niezdolnego do mocniejszej presji na banki (…)”. Wspólnie wypracowane stanowisko, zakładające stopniowe wprowadzanie obniżek opłat, zbojkotowała jednak organizacja MasterCard. W związku z zaistniałą sytuacją, prawdopodobnym rozwiązaniem jest wprowadzenie górnego limitu opłat kartowych przez Ministerstwo Finansów w drodze ustawy, co może doprowadzić do ich bardziej drastycznego obniżenia, niż miałoby to miejsce w przypadku wypracowania rozwiązania kompromisowego przez wszystkich uczestników rynku.

 

Czytaj artykuł

 

Autor: Cezary Kowanda

 

„Handlowcy domagają się by Mastercard obniżył opłaty” Gazeta Wyborcza z dn. 19 czerwca 2012 r.

 

W związku z bojkotem organizacji MasterCard porozumienia wypracowanego przy NBP, Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przekazała do Ministerstwa Finansów projekt uregulowania kwestii zawyżonych opłat kartowych w drodze nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych. - „Nie wierzymy w to, że uda się ocalić kompromis zaproponowany przez Narodowy Bank Polski.” - powiedział Robert Łaniewski, Prezes FROB. Zgodnie z postulatem akceptantów, maksymalne stawki opłat kartowych miałyby być ustalane w drodze rozporządzenia Ministra Finansów, po zasięgnięciu opinii KNF. Środowisko akceptantów kart płatniczych uważa, że bez presji regulacyjnej unormowanie patologicznej sytuacji na rynku transakcji kartowych będzie trudne do osiągnięcia. Wdrożenie postulatów FROB pozwoliłoby obniżyć koszty ponoszone przez przedsiębiorców do poziomu zbliżonego do średniej unijnej.

 

Czytaj artykuł

 

Autor: Maciej Bednarek

 

„MasterCard wyciągnął kartę z rękawa. Czas na wist rządu.” Gazeta Wyborcza z dn. 2 czerwca 2012 r.

 

Zgodnie z przewidywaniami, Michał Skowronek, dyrektor MasterCard w Polsce, ogłosił 1 czerwca 2012 roku podczas konferencji prasowej spółki, że organizacja ta nie zamierza przystąpić do porozumienia, którego celem miało być doprowadzenie do obniżenia stawki opłaty interchange do poziomu średniej europejskiej (0,7%) do 2017 roku. Jak uzasadnił, organizacja nie dostrzega związku pomiędzy obniżką stawek interchange, a rozwojem sieci akceptacji płatności kartowych. MasterCard zamierza obniżyć stawki opłat dla niektórych kart, od 2013 roku, co w ocenie środowiska akceptantów nie jest korzystne. Zgodnie z kompromisem wypracowanym przy NBP zmiany w zakresie poziomu interchange miały nastąpić już w III kw. br. – „W obecnych realiach każdą obniżkę należy uznać za dobry krok. Nie satysfakcjonuje nas jednak deklarowane przez MasterCard tempo obniżek oraz to, że decyzja dotyczy tylko wybranych kart.” – podkreślił w swoim komentarzu Robert Łaniewski, Prezes FROB. Natomiast zdaniem przedstawicieli konkurencyjnej organizacji płatniczej – Visa, która poparła porozumienie wypracowane przy NBP, taka decyzja MasterCard jest wyrazem braku odpowiedzialności MasterCard za zrównoważony rozwój obrotu kartowego w Polsce.

 

Czytaj artykuł

 

Autor: Maciej Bednarek

 

„Co z interchange?”, Gazeta Wyborcza z dn. 24 maja 2012 r.

 

Zadaniem Roberta Łaniewskiego, Prezesa FROB, deklaracja MasterCard o ogłoszeniu decyzji o przystąpieniu do porozumienia dzień po dacie przewidzianej przez NBP, to znak, że korporacja nie zgodzi się na warunki kompromisu wypracowanego przy NBP przez wszystkich pozostałych uczestników rynku i przedstawi swój wariant obniżek opłaty interchange. –„Obawiamy się, że zarówno tempo jak i skala obniżek w poszczególnych latach będzie odbiegać od tego wypracowanego w drodze kompromisu, co będzie niekorzystne dla rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych  w Polsce.” – powiedział Robert Łaniewski, Prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Dodał przy tym, że środowisko akceptantów jest przygotowane na taki rozwój wydarzeń.

 

Czytaj artykuł

 

Autor: Maciej Bednarek

 

„MasterCard milczy o obniżce prowizji od kart”, Dziennik Gazeta Prawna z dn. 24 maja 2012 r.

 

Opinia Roberta Łaniewskiego, Prezesa FROB

 

Szybkie przyjęcie ustaleń kompromisu w sprawie opłat interchange wypracowanego przy NBP zdaniem Roberta Łaniewskiego, Prezesa Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, umożliwiłaby szybsze podjęcie działań rozwijających rynku płatności bezgotówkowych w Polsce. W opinii Prezesa FROB postawa MasterCard, mogącego zablokować wejście w życie porozumienia wypracowanego przy NBP, to wyraz krótkowzrocznej strategii, maksymalizującej zyski kosztem wszystkich pozostałych uczestników rynku. Postawa globalnego potentata w znaczący sposób wpływa na opóźnienie wprowadzenia korzystnych zmian na polskim rynku. – „Rynek z niecierpliwością oczekuje na podjęcie decyzji przez MasterCard. Obecnie to, co w innych państwach jest standardem, w Polsce  – kartowej prowincji Europy – nadal zdaje się być często przywilejem. Czy naprawdę w ten sposób chcielibyśmy być postrzegani na tle innych europejskich krajów?” – podsumował Robert Łaniewski.

 

Czytaj artykuł

 

„MasterCard gra na czas”, Rzeczpospolita z dn. 11 kwietnia 2012 r.

 

Opinia Roberta Łaniewskiego, Prezesa FROB

 

Zawyżone opłaty interchange godzą dziś przede wszystkim w przedsiębiorców, którzy rocznie tracą z tego tytułu nawet kilkadziesiąt milionów złotych. Po raz pierwszy od kilkunastu lat pojawiła się jednak szansa na zmianę tego stanu rzeczy. W ramach Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange, powołanego przy NBP, zostało wypracowane porozumienie na rzecz obniżki intechange. Stało się to przy współudziale podmiotów, które do tej pory nie zamierzały ustąpić ze swych pozycji – banków i akceptantów kart. Z uwagi na szeroko pojęty interes gospodarczy i społeczny konieczne jest bowiem jak najszybsze wprowadzenie zmian w zakresie poziomu intechange. Prace zespołu zbojkotował jednak jeden z czołowych graczy na rynku kart płatniczych – MasterCard. Tymczasem, jak zauważył Robert Łaniewski, Prezes FROB: – „Na Polskę jest dziś skierowana uwaga opinii międzynarodowej. Po raz pierwszy mamy szansę nadać kierunek rozwiązywania problemu wysokości opłaty interchange innym krajom – w ramach porozumienia wypracowanego przy okrągłym stole. (..) Konsekwentna obniżka prowizji od kart leży w interesie wszystkich, bo per saldo rosnący dzięki temu rynek płatności bezgotówkowych może przynieść szereg pozytywnych zmian – z nawiązką dla gospodarki i konsumenta.

 

Czytaj artykuł

 

„MasterCard może rozbić kartowy kompromis?”, Gazeta Wyborcza z dn. 4 kwietnia 2012 r.

 

Komentarz Roberta Łaniewskiego, Prezesa FROB

 

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w ramach Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange, powołanego przy NBP, prowizja od transakcji kartowych powinna zostać obniżona z poziomu 1,6 proc. wartości transakcji do średnio 1,1 proc. Mimo, że proponowana zmiana nie jest w polskich warunkach wystarczająca, należałoby ją uznać za dobry krok na drodze do zwiększania sieci akceptantów kart płatniczych, poprzez stworzenie zachęty dla przedsiębiorców, którzy dziś nie posiadają terminali, umożlwiających konsumentom płatność kartą. Sukcesem FROB w ramach prac Zespołu było uznanie górnego limitu dla prowizji MSC (całkowite koszty akceptacji kart płatniczych ponoszone przez przedsiębiorcę) na poziomie 1,8 proc. Aktualnie sięga ona nawet 4 proc. wartości transakcji. Warunkiem wprowadzenia w życie wskazanych postulatów jest deklaracja o chęci przystąpienia do porozumienia przez dwie główne organizacje płatnicze w Polsce tj. Visa i MasterCard. Ostatni z tych podmiotów nie zgodził się jednak na uczestnictwo w pracach Zespołu i konsekwentnie tłumaczy się brakiem decyzyjności w ramach swoich struktur w Polsce. – „Zbyt długo mamy do czynienia ze stawkami godzącymi w rozwój przedsiębiorców i rynku transakcji bezgotówkowych, dlatego liczymy na to, że efekty współpracy nie zostaną zaprzepaszczone.” – podsumował Robert Łaniewski, Prezes FROB.

 

Czytaj artykuł

 

Autor: Maciej Bednarek

 

„Plastik ma przyszłość”, Paliwa Płynne z dn. 1 kwietnia 2012 r.

 

Wywiad z Robertem Łaniewskim, Prezesem FROB

 

W ocenie Roberta Łaniewskiego, Prezesa FROB, największą przeszkodą na drodze do rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych jest zbyt wysoki poziom opłaty interchange. W Europie, gdzie stawka ta jest o wiele niższa, aż 30-40 proc. transakcji odbywa się bezgotówkowo, podczas gdy w Polsce poziom ten sięga ok. 11 proc. FROB połączył siły ponad 1500 przedsiębiorców, którzy mimo, że na co dzień są konkurentami, zjednoczyli swoje siły w celu przełamywania barier związanych z obrotem bezgotówkowym. Dziś na 1,7 mln kas fiskalnych tylko 250 tys. punktów akceptuje płatność kartą. Problematyczne jeszcze do niedawna było w kwestii obniżki interchange, służącej zmianie tego stanu rzeczy, stanowisko banków. Ich przedstawiciele twierdzili, że zyski z prowizji kartowych pokrywają duże koszty, jakie ponoszą one na rzecz rozwoju infrastruktury bankowej. Innego zdania jest Robert Łaniewski, Prezes FROB – „Minął już wystarczająco długi okres czasu, który pozwolił na zamortyzowanie poniesionych kosztów. Przez ostatnie 10 lat akceptanci kart płatniczych utrzymywali ten system, ponosząc najwyższe koszty tego rodzaju transakcji w Europie.” – podsumował.

 

Autor: Beata Pustuła

Radio

„Bardzo ważny projekt”, Polskie Radio Program 3 z dn. 10 września 2012 r.

 

Problem zawyżonych opłat interchange pobieranych za akceptację kart płatniczych przez przedsiębiorców, dotyczy nie tylko rynku polskiego, ale również europejskiego. Potrzebę regulacji prowizji kartowych zauważył Parlament Europejski, który zamierza ustanowić ich maksymalną wysokość – podobnie jak w wypadku usługi roamingu w telefonii komórkowej. Zgodnie ze wstępnymi informacjami dotyczącymi proponowanego projektu PE, poziom opłat od transakcji bezgotówkowych byłby obniżany stopniowo. – W Polsce na rozwiązanie tego problemu mieliśmy szansę, gdy toczyły się prace Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange przy NBP. Z powodu braku przystąpienia MasterCard do wypracowanego porozumienia, skończyły się one fiaskiem.”  – wyjaśnił Robert Łaniewski, Prezes FROB. Uczestniczący w programie Janusz Diemko, Prezes First Data Polska, zgodził się, że wprowadzenie regulacji na poziomie europejskim może się znacznie przedłużać w czasie. Szansą na uregulowanie sytuacji w Polsce do końca roku, byłaby nowelizacja Ustawy o usługach płatniczych – Ministerstwo Finansów dysponuje już siedmioma projektami przygotowanymi, m.in. przez FROB.

 

„Bardzo drogie karty płatnicze”, Polskie Radio Program 1 z dn. 6 lipca 2012 r.

 

Komentarz Roberta Łaniewskiego, Prezesa FROB

 

Do 15 lipca uczestnicy rynku kartowego mają zadecydować  o przystąpieniu do alternatywnej formy kompromisu w sprawie obniżki opłat kartowych, zaproponowanego przez NBP. Dostrzegając potrzebę jak najszybszego obniżenia interchange Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego zdecydowała się na poparcie rozwiązania ustawowego i jako pierwsza złożyła do Ministerstwa Finansów projekt nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych. „Nasza propozycja zakłada, że to Minister Finansów w porozumieniu z Komisją Nadzoru Finansowego będzie ustalał maksymalne opłaty ponoszone przez handlowców” – powiedział Robert Łaniewski, Prezes FROB. Kolejnym postulatem Fundacji jest, by struktura kosztów związanych z przyjmowaniem płatności kartowych była przejrzysta dla akceptantów. Odrębny projekt przedstawi również PSL, który zapowiada, że będzie się domagał jednorazowego obniżenia stawki opłaty interchange do poziomu średniej w UE (0,7%).

 

„Postulaty Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego dotyczące opłat interchange”, Radio PiN Warszawa z dn. 19 czerwca 2012 r.

 

Komentarz Roberta Łaniewskiego, Prezesa FROB

 

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego przestawiła postulat, aby stawki interchange były ustanawiane przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia. Jest to reakcja na nieprzystąpienie organizacji MasterCard do kompromisu wypracowanego przy NBP. Jak podkreślił na antenie Radia PiN Robert Łaniewski, Prezes FROB – „Propozycja jest taka, aby to Minister Finansów we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego dokonywał ustalenia poziomu opłat, które są nakładane dzisiaj przez banki i organizacje płatnicze na akceptantów”. FROB 18 czerwca br. przesłał swoje propozycje do Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego wraz z wnioskiem, aby zostały one uwzględnione w nowelizowanej obecnie Ustawy o usługach płatniczych.

 

„Popołudnie Radia PiN”, Radio PiN z dn. 28 marca 2012 r.

 

Wywiad z Robertem Łaniewskim, Prezesem FROB

 

Celem porozumienia wypracowanego przez Zespół Roboczy ds. Opłaty Interchange jest stworzenie warunków dla rozwoju obrotu bezgotówkowego. Wstępnie na obniżkę opłaty interchange – kluczowej bariery w tym kontekście – zgodzili się akceptanci kart, banki oraz agenci rozliczeniowi. Decydujący głos pozostał jednak de facto po stronie organizacji płatniczej MasterCard, która wycofała się z prac Zespołu. Jak podkreślił na antenie Radia PiN Robert Łaniewski, Prezes FROB, brak zgody byłby niekorzystny dla wszystkich uczestników rynku. – „Obniżka interchange sprawiłaby, że dla przedsiębiorców opłacalne byłyby tzw. „mikropłatności”, a dla konsumentów oznaczałoby to możliwość płacenia kartą nawet za drobne zakupy” – podkreślał.

 

„Poranek Radia PiN”, Radio PiN z dn. 20 marca 2012 r.

 

Wywiad z Robertem Łaniewskim, Prezesem FROB

 

Zgodnie z postulatem FROB opłaty interchange powinny spaść do poziomu średniej europejskiej (0,7%) do 2017 roku. Wskazany termin to jeden z postulatów zgłoszonych w ramach prac Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange, na który musieliby się zgodzić kluczowi uczestnicy obrotu kartowego w Polsce, w tym m.in. akceptanci kart, organizacje płatnicze, banki oraz agenci rozliczeniowi. Obecnie dysproporcja pomiędzy kosztami akceptacji gotówki oraz karty płatniczej jest główną przyczyną słabo rozwiniętej sieci akceptacji kart w Polsce. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, poprzez realizację swoich statutowych celów, aktywnie podejmuje działania na rzecz zmiany tego stanu rzeczy – „Niższa opłata interchange […] przełoży się bezpośrednio na zwiększenie liczby miejsc, gdzie będziemy mogli zapłacić kartą.” – tłumaczył na antenie Radia PiN Robert Łaniewski.

Wystąpienia telewizyjne

„Biznes informacje”, TV Biznes z dn. 9 października 2012 r.

 

Rozmowa z Robertem Łaniewskim, Prezesem FROB

 

Jak zaznaczył Robert Łaniewski w rozmowie z Wojciechem Szelągiem, duża liczba projektów nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych w zakresie regulacji poziomu prowizji od kart, świadczy o wadze tego problemu i jego znaczeniu dla polskich przedsiębiorców oraz konsumentów. Wprowadzenie odpowiedniej regulacji jest tym bardziej uzasadnione, że organizacja płatnicza MasterCard, równolegle do składania deklaracji o nieznacznej obniżce poziomu opłat dla części kart, dokonuje ich podwyżek dla wybranych produktów. Jednocześnie podejmuje działania mające na celu zwiększenie liczby klientów korzystających z kart obciążonych jednymi z najwyższych prowizji na rynku (MasterCard World). Jak podkreślił Robert Łaniewski, obniżenie poziomu prowizji, to podstawowy warunek powiększenie sieci akceptacji kart – zwiększenia liczby placówek przyjmujących płatności bezgotówkowe. Obecnie akceptowane są one jedynie przez ok. 20% punktów handlowo-usługowych – przede wszystkim w dużych miastach.

 

„Biznes informacje”, TV Biznes z dn. 26 lipca 2012 r.

 

Rozmowa z Robertem Łaniewskim, Prezesem FROB

 

Robert Łaniewski odniósł się w programie „Biznes Informacje” do propozycji zgłaszanych przez poszczególne kluby parlamentarne w zakresie ustawowej regulacji kwestii zawyżonych opłat interchange w Polsce. Jak zaznaczył, w obecnej sytuacji ustawa daje jedyną możliwość na rozwiązanie, tego ważnego dla przedsiębiorców problemu. Aby tak się stało, konieczne jest zaangażowanie się Ministerstwa Finansów w ten proces, poprzez ustosunkowanie się do przedstawionych projektów oraz wniesienie uwag.

 

„90 minut” TVN CNBC z dn. 17 lipca 2012

 

Robert Łaniewski, Prezes FROB był gościem Roberta Stanilewicza w programie „90 minut”. Skomentował w nim komunikat Narodowego Banku Polskiego w sprawie braku kompromisu dotyczącego redukcji opłat kartowych oraz przedstawił stanowisko FROB dotyczące dalszych działań w tej sprawie. Jak poinformował NBP, alternatywna próba wypracowania najbardziej korzystnego dla rynku rozwiązania kwestii zawyżonych opłat kartowych nie powiodła się. Bank centralny stwierdził przy tym, że w zaistniałej sytuacji problem wysokich stawek powinien zostać rozwiązany w drodze ustawy. W trakcie programu Robert Łaniewski podkreślił, że w ocenie Fundacji nie istnieje ryzyko, że banki, chcąc rekompensować sobie utracone korzyści, zwiększą opłaty jakie za używanie kart płacą konsumenci. Dodatkowe wpływy zapewni bowiem bankom rozwój sieci akceptacji, który będzie konsekwencją obniżek kosztów dla przedsiębiorców.

 

FROB, jako pierwszy, już 18 czerwca br. złożył w Ministerstwie Finansów projekt nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych, który zakłada zwiększenie przejrzystości opłat kartowych oraz ich redukcję i ustalanie przez Ministra Finansów w porozumieniu z KNF. W sejmie zostały złożone również projekty poselskie nowelizacji tej ustawy – przygotowane przez PSL, SP oraz PiS.

 

„Kto ma rację?”, TV Biznes z dn. 5 lipca 2012 r.

 

W trakcie debaty, która odbyła się na antenie TV Biznes, Robert Łaniewski – Prezes FROB,  podkreślił, że decyzja MasterCard o nieprzystąpieniu do kompromisu wypracowanego pod auspicjami NBP jest zaprzeczeniem chęci wdrożenia zmian pozytywnych dla rynku. Mając na uwadze zrównoważony rozwój rynku banki, czyli strona czerpiąca najwyższe zyski z tytułu poboru interchange, zadeklarowały bowiem, że są skłonne do zmniejszenia swoich dochodów i przystania na propozycję stopniowego obniżania stawek interchange. Działanie to utrudnia MasterCard. Michał Skowronek, Dyrektor Generalny MasterCard w Polsce, potwierdził co prawda decyzję o zmniejszeniu stawek dotyczących wybranych kart od początku stycznia 2013 roku, jednak ta deklaracja odbiega w znacznym stopniu od założeń „Programu redukcji opłat kartowych w Polsce” przygotowanego przez NBP i zaakceptowanego przez pozostałych uczestników rynku. Robert Łaniewski przypomniał na antenie m.in., że „nie wszystkie karty [MasterCard] zostały objęte obniżką, a był to warunek konieczny dla spełnienia założeń kompromisu”. Dodał, że w związku z fiaskiem kompromisu, środowisko akceptantów opowiada się za rozwiązaniem ustawowym i przypomniał jednocześnie, że Fundacja złożyła w Ministerstwie Finansów stosowny projekt nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych. FROB niezmiennie stoi na stanowisku, że konieczne jest jak najszybsza likwidacja przeszkód, które ograniczają rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce. Fakt, że ograniczenie interchange może się przyczynić do zwiększenia sieci akceptacji potwierdził Zbigniew Wiśniewski, Członek Zarządu First Data Polska.

 

„Prowizje za płatności kartami” TVN CNBC, program „Reporterzy” z dn. 23 czerwca 2012 r.

 

Komentarz Roberta Łaniewskiego, Prezesa FROB

 

Zbojkotowanie przez MasterCard porozumienia w sprawie redukcji opłat kartowych w Polsce, wypracowanego przy NBP sprawiło, że prawdopodobnym scenariuszem rozwiązania problemu zawyżonych prowizji będzie zastosowanie regulacji ustawowej. „Jednym z tych rozwiązań byłoby wpisanie maksymalnych kwot tych opłat, które mogłyby funkcjonować na naszym rynku.” – powiedziała Małgorzata Brzoza, rzecznik Ministerstwa Finansów. Przedstawiciele Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego skierowali już do Ministerstwa projekt nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych, w którym postulują, by górny limit prowizji ustalany był przez Ministra Finansów w porozumieniu z Komisją Nadzoru Finansowego. – „Minister Finansów, kierując się opiniami z rynku, w tym i naszą byłby w stanie reagować szybciej na sytuację na rynku i ustalać te opłaty, co było chyba lepszym rozwiązaniem” – przyznał Wojciech Kwaśniak, wiceprzewodniczący KNF. Obecnie wysokie opłaty sprawiają, że wielu przedsiębiorców w ogóle nie oferuje możliwości dokonania płatności kartą lub stosuje ograniczenia, które w niektórych przypadkach uniemożliwiają klientom dokonywanie takich transakcji. Zdaniem Roberta Łaniewskiego, prezesa FROB, obniżenie opłat kartowych byłoby zachętą dla wielu przedsiębiorców do podjęcia decyzji o instalacji terminala, a tym samym poszerzenia sieci akceptacji. Dzięki temu banki nie odczułyby znacznych strat związanych z dostosowaniem prowizji do poziomu obowiązującego w Europie.

 

„Prowizje za płatności kartami” TVN CNBC, program „90 minut” z dn. 22 czerwca 2012 r.

 

Komentarz Roberta Łaniewskiego, Prezesa FROB

 

Po zbojkotowaniu porozumienia wypracowanego przy NBP przez organizację płatniczą MasterCard, środowisko akceptantów postuluje, by kwestię zawyżonych opłat kartowych rozwiązać za pomocą regulacji ustawowej. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego skierowała już w tej sprawie odpowiedni projekt nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych do Ministerstwa Finansów. Na możliwość zastosowania regulacji w tej sprawie wskazuje również Komisja Nadzoru Finansowego. –Najwyższe w Europie opłaty kartowe są obecnie główną przyczyną słabo rozwiniętej sieci akceptacji kart w Polsce. Organizacje płatnicze oraz banki bronią się przed ich obniżeniem, bojąc się o utratę znacznej części wpływów z tego tytułu. – „Przy rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych, pojawią się nowi klienci, którzy zwiększą tort do podziału w zakresie transakcji bezgotówkowych.” – wyjaśnił Robert Łaniewski, prezes FROB, odpowiadając w ten sposób na obawy bankowców.

 

„Projekt obniżenia opłaty interchange” TVN 24, program „Fakty, Ludzie Pieniądze” z dn. 22 czerwca 2012 r.

 

Komentarz Roberta Łaniewskiego, Prezesa FROB

 

W wyniku działań podejmowanych przez przedsiębiorców „kartowe haracze” nakładane na akceptantów mogą zostać wkrótce obniżone. Zarówno przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, jak i Ministerstwa Finansów wskazują, że możliwym rozwiązaniem jest wprowadzenie w drodze ustawy górnego limitu opłat pobieranych od przedsiębiorców. – „Trzeba mieć to na uwadze, że jeżeli będzie sytuacja taka, że nie dojdzie do porozumienia, zawsze istnieje możliwość interwencji ustawodawcy.” – wyjaśnił Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF. Projekt takiej nowelizacji ustawy został już skierowany do ministerstwa przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, reprezentującą akceptantów w walce o obniżenie stawek prowizji kartowych. Zastosowanie rozwiązania ustawowego jest efektem braku poparcia ze strony MasterCard dla porozumienia wypracowanego przez wszystkich pozostałych uczestników rynku, w tym Visa, przy NBP. Zdaniem Roberta Łaniewskiego, prezesa FROB, obniżenie prowizji przyczyni się do poszerzenia sieci akceptacji, a tym samym zwiększenia liczby klientów korzystających z możliwości płacenia kartą.

 

„Szybkie przelewy i opłaty interchange”, Superstacja z dn. 20 czerwca 2012r.

 

Komentarz Roberta Łaniewskiego, Prezesa FROB

 

Wysokie koszty akceptacji kart ponoszone przez przedsiębiorców w znacznym stopniu ograniczają zysk ze sprzedaży produktów i usług. Jest to powód, dla którego wielu z nich nie decyduje się na instalację terminali, a tym samym traci dostęp do atrakcyjnej grupy klientów. Jest to poważna bariera  również dla konsumentów, którzy mają możliwość skorzystania z płatności kartą w bardzo ograniczonej liczbie punktów handlowo-usługowych – jedynie 15% z nich oferuje taką możliwość. – „Dzisiaj Polacy mają ponad 30 mln kart płatniczych w swoich portfelach, natomiast problem tkwi w sieci akceptacji, która jest w naszej ocenie niedostatecznie rozwinięta” – tłumaczył Robert Łaniewski, Prezes FROB. Jednocześnie wielu przedsiębiorców akceptujących płatności kartowe stosuje rozmaite ograniczenia (np. akceptacja płatności od odpowiednio wysokiej kwoty), które mają na celu ograniczenie strat.

 

„Handlowcy domagają się obniżki opłaty za korzystanie z kart płatniczych”, Polsat News z dn. 19 czerwca 2012r.

 

Komentarz Roberta Łaniewskiego, Prezesa FROB

 

Zbojkotowanie przez MasterCard kompromisu, wypracowanego przy NBP, który zakładał zdecydowane obniżenie opłaty interchange spowodowało, że przedsiębiorcy zdecydowali się zwrócić do Ministra Finansów z wnioskiem o uregulowanie tej kwestii w drodze ustawy. W opinii przedsiębiorców, przy obecnych prowizjach, instalacja terminali jest nieopłacalna, zwłaszcza w przypadku mniejszych sklepów. Jak podkreślają, koszty prowizji są szczególnie dotkliwe w przypadku sprzedaży produktów akcyzowych, co łączy się z koniecznością oddania większości przychodu do banków – w postaci opłaty interchange. Z tego powodu jedynie 15% placówek handlowych w Polsce akceptuje transakcje bezgotówkowe. – „Dziś nie opłaca się przyjmować płatności kartą. – potwierdził Robert Łaniewski, Prezes FROB, który w imieniu akceptantów poinformował o skierowaniu projektu zmian do nowelizacji ustawy do właściwych instytucji. Projekt przedstawiony przez FROB, zgodnie, z którym to Minister Finansów w porozumieniu z KNF byłby odpowiedzialny za ustalanie wysokości opłat, jest obecnie analizowany przez Ministerstwo.

 

„Biznes informacje”, TV Biznes z dn. 15 marca 2012 r.

 

Wywiad z Robertem Łaniewskim, Prezesem FROB

 

Obniżka opłaty interchange leży w szeroko pojętym interesie wszystkich uczestników rynku. Dlatego też Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego włączyła się w prace Zespołu Roboczego ds. Opłaty Interchange, powołanego przy NBP. Głównym założeniem jego działalności było wypracowanie rozwiązań na rzecz obniżki prowizji od kart płatniczych. – „Zlikwidowanie głównej bariery rozwoju obrotu bezgotówkowego (interchange – przyp.) przełoży się na wzrost liczby miejsc, gdzie będziemy mogli zapłacić kartą.” – zaznaczył Robert Łaniewski, Prezes FROB. Istotny w tym kontekście jest również postulat Fundacji, dotyczący ustalenia maksymalnego MSC (całkowita opłata przedsiębiorcy związana z akceptacją płatności kartowej). Zdaniem FROB poziom ten nie powinien przekraczać 1,5-1,6 proc. wartości transakcji. Taki pułap byłby zbliżony do kosztu zarządzania gotówką przez firmy, co w konsekwencji służyłoby rozwojowi obrotu bezgotówkowego.

Internet

 „Drobniej nie będzie”, Onet.biznes.pl z dn. 7 grudnia 2012 r.

 

Alternatywną formą zapłaty za zakup w punkcie handlowo-usługowym dla gotówki jest płatność kartą płatniczą. Jednakże akceptacja transakcji bezgotówkowych wiąże się dla przedsiębiorcy z poniesieniem kosztu w postaci opłaty interchange. Badania FROB dowiodły, że transakcja gotówkowa generuje dla przedsiębiorców średni koszt w wysokości 0,1 proc. wartości transakcji, podczas, gdy koszt akceptacji karty przekracza 3 proc. W Polsce poziom prowizji  kartowej jest najwyższy w Unii Europejskiej, dlatego punkty handlowo-usługowe rezygnują z instalacji terminali bądź też ustalają limity, od których przyjmują płatności kartą. – „Obecnie w Senacie trwają zaawansowane prace nad projektem nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych, której zapisy wprowadzałyby maksymalny poziom prowizji interchange w Polsce.” – zauważa Robert Łaniewski. Poza obniżką prowizji kartowych nadzieją na nowe realia na rynku płatniczym byłoby również wprowadzenie konkurencyjnego sytemu płatniczego. Jak zauważył Robert Łaniewski: – „Zmiana ugruntowanego układu powiązań i przepływów pieniężnych byłaby z pewnością korzystna dla przedsiębiorców, konsumentów oraz polskiej gospodarki, jednak jest ona nie na rękę bankom oraz organizacjom płatniczym.”

 

Czytaj artykuł

 

Autor: Paweł Strawiński

 

„Znacząco niższe koszty transakcji kartą możliwe od przyszłego roku”, Newseria z dn.  29 listopada 2012 r.

 

W Polsce nie ma obecnie możliwości ustalania wysokości opłat kartowych na zasadach rynkowych z powodu duopolu organizacji płatniczych. W odpowiedzi na taką sytuację  upatruje się rozwiązania problemu zawyżonych prowizji interchange w ramach nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych. – „Projekty, które pojawiły się ze stron poszczególnych klubów parlamentarnych i Senatu wskazują na to, że optymalnym docelowym poziomem jest 0,5 proc. Widzimy, że ten poziom jest dzisiaj najczęściej wskazywany, jako ten pożądany poziom, przy którym nastąpi dynamizacja rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych.” – podkreślił Robert Łaniewski, prezes FROB. Jeśli senatorowie zagłosują nad nowelizacją niniejszej ustawy w grudniu br. istnieje szansa na wprowadzenie maksymalnych stawek opłat kartowych już w przyszłym roku. Obniżka ma służyć wszystkim stronom rynku płatniczego. Dla klientów to głównie możliwość płatności kartami w większej liczbie placówek handlowo-usługowych, natomiast przedsiębiorcy będą m.in. mogli zwiększać swoje obroty.  – „Banki, które wydają karty płatnicze, również odniosą określone korzyści w postaci zwiększonej liczby klientów, zwiększonej transakcyjności i zwiększonych przychodów z tytułu opłat związanych
z obrotem kartowym.”
– argumentował Robert Łaniewski.

 

„Mniejszy interchange, większy rozwój”, rp.pl z dn. 22 listopada 2012 r.

 

Główną barierą rozwoju sieci akceptacji są zbyt wysokie opłaty kartowe – tak wynika z kompleksowych badań, dotyczących porównania kosztów akceptacji kart płatniczych oraz gotówki, przeprowadzonych z inicjatywy FROB. Dynamiczniejszy rozwój sieci akceptacji ma szansę nastąpić  jedynie w przypadku obniżenia opłaty interchange, poniżej 0,25 proc. – „Polski rynek jest otwarty na rozwiązania innowacyjne w zakresie płatności bezgotówkowych. Ponad jedna piąta firm zadeklarowała, że byłaby skłonna zacząć przyjmować płatności telefonem komórkowym, o ile bezpieczeństwo transakcji byłoby na poziomie podobnym do kart płatniczych, a koszt akceptacji płatności byłby niższy. To znak, że potencjał rozwoju rynku jest bardzo duży.” – podkreślił Robert Łaniewski, prezes FROB.

 

Czytaj artykuł

 

„Regulacja Interchange Fee – zysk czy zagrożenie dla klienta?”, Bankier.TV z dn.  5 listopada 2012 r.

 

Debata z udziałem Roberta Łaniewskiego, Prezesa FROB

 

Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce jest blokowany przez zbyt wysoki poziom opłat interchange, dlatego obecnie trwa gorąca dyskusja nad tym, jak doprowadzić do jego obniżki. Podczas debaty zorganizowanej przez Bankier.TV Robert Łaniewski, będąc głosem polskich przedsiębiorców, podkreślił, że niższy poziom opłat przyczyniłby się do wzrostu liczby placówek przyjmujących płatności bezgotówkowe, rozwoju rynku płatniczego, a tym samym korzyści dla wszystkich jego stron. W debacie uczestniczyli również przedstawiciele większości uczestników rynku płatności kartami. Szczególnie ważnym przekazem tego spotkania jest komunikat reprezentantów sektora bankowego, że w przypadku obniżki opłat kartowych nie spodziewają się oni wzrostu kosztów klientów związanych z użyciem kart płatniczych.

 

Zobacz debatę

 

„Polscy przedsiębiorcy zapłacą prawie 2 mld zł prowizji”, Onet.biznes.pl z dn. 18 października 2012 r.

 

W Polsce nadal można znaleźć miejsca, w których nie można uiścić zapłaty za transakcję kartą płatniczą. Skala problemu jest ogromna, gdyż tylko ok. 20 proc. placówek handlowo-usługowych akceptuje transakcje za pomocą terminali. Podstawową barierą rozwoju płatności bezgotówkowych jest zbyt wysoka opłata kartowa, jaką przedsiębiorcy muszą odprowadzać na rzecz  banków, będąca jedną z najwyższych w Europie. –„ Dynamizacja rozwoju sieci akceptacji kart płatniczych to kluczowy krok w kierunku zwiększenia dostępności nowoczesnych, wygodnych i bezpiecznych form regulacji należności dla konsumentów.” – wyjaśnił Robert Łaniewski, Prezes FROB.

 

„Zapłacimy 2 mld zł prowizji od płatności kartą”, Forbes.pl z dn. 18 października 2012 r.

 

W tym roku opłaty poniesione przez polskich przedsiębiorców z tytułu akceptacji płatności kartami wyniosą 2 mld zł. W opinii Roberta Łaniewskiego, prezesa FROB, jest to nieuzasadniony koszt oznaczający, że to punkty handlowo-usługowe finansują czterostronny system płatności kartowych w Polsce. –„Sytuację miały zmienić negocjacje prowadzone pod auspicjami Narodowego Banku Polskiego. Porozumienia w sprawie obniżek interchange jednak nie udało się osiągnąć, bo do rozmów nie przystąpiła jedna z dwóch, dominujących na polskim rynku, organizacji płatniczych – Mastercard. Inicjatywę przejął wówczas FROB, który jako pierwszy podmiot złożył projekt zmian do aktualnie nowelizowanej Ustawy o usługach płatniczych.” –  dodał Robert Łaniewski.

 

„Polscy przedsiębiorcy zapłacą w tym roku prawie 2 mld zł prowizji od płatności kartą”, Bankier.pl z dn. 18 października 2012 r.

 

Zauważając szkodliwy skutek dla rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce zawyżonych opłat kartowych, w dyskusję o potrzebie ich obniżki włączyli się parlamentarzyści i Senat RP. –„Osoby, które przedstawiły projekt senacki, mówią o tym, iż prace nad wprowadzeniem tej regulacji mają zakończyć się jeszcze w tym roku tak, aby w ciągu kilku następnych miesięcy mogły być wprowadzone w życie. Liczymy, że stanie się tak bez nieuzasadnionej zwłoki.” – powiedział Robert Łaniewski, Prezes FROB. Zbyt wysokie opłaty kartowe są obecnie główną przyczyną niechęci przedsiębiorców do instalacji terminali płatniczych. Obniżenie poziomu prowizji za akceptację płatności kartami może stać się zachętą dla punktów handlowo-usługowych do wprowadzenia takiej usługi.

 

„Polscy przedsiębiorcy zapłacą w tym roku prawie 2 mld zł prowizji od płatności kartą”, Newseria z dn. 18 października 2012 r.

 

Stawki prowizji kartowych w Polsce należą do najwyższych w Europie, natomiast w tym roku polski biznes handlowo-usługowy z ich tytułu poniesie koszt w wysokości ok. 2 mld zł. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego rekomenduje obniżyć poziom opłat kartowych do 0,5 proc. wartości transakcji. –„Nie może być takiej sytuacji, że cały ciężar spoczywa na polskich przedsiębiorcach. To właśnie jest obecnie główną przyczyną sytuacji, w której nowi akceptanci nie chcą przyjmować płatności kartą. Jeśli otrzymaliby oni jednak zachętę w postaci niższych obciążeń realnie wzrósłby odsetek placówek, które umożliwiałyby regulacje należności w ten sposób.” tłumaczy Robert Łaniewski, prezes FROB. Fundacja zainicjowała również realizację kompleksowych badań dotyczących porównania kosztów akceptacji płatności gotówką i kartami płatniczymi.