slider3

slider2

slider1

Badania i publikacje

Badania i publikacje:

 

Badanie obrotu kartowego wśród przedsiębiorców w Polsce, dr Jakub Górka, badanie zrealizowane na zlecenie FROB przez instytut badawczy Ipsos (autor: Agata Kuśnierek), Warszawa, styczeń 2014 więcej informacji
 

Raport z badania akceptacji gotówki i kart płatniczych wśród polskich przedsiębiorców, dr Jakub Górka, badanie FROB, NBP i Wydziału Zarządzania UW, Warszawa, grudzień 2012

 

 

Badania i publikacje Narodowego Banku Polskiego:

 

Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim, Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa, styczeń 2012

 

Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim, Michał Polasik, Jerzy Marzec, Piotr Fiszeder, Jakub Górka, Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia (265), Warszawa 2012

 

Analiza barier dotyczących korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie działań ograniczających te bariery, Dominika Maison, Narodowy Bank Polski, Warszawa, wrzesień 2010

 

Koszty społeczne i prywatne instrumentów płatniczych, Jakub Górka, Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia (231), Warszawa, styczeń 2009

 

Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, Michał Polasik, Krzysztof Maciejewski, Narodowy Bank Polski, Materiały i Studia (241), Warszawa 2009

 

 

Materiały Komisji Europejskiej:

 

Zielona Księga: W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych, Komisja Europejska polska wersja ; English version

 

Odpowiedź na pytania z Zielonej Księgi (English), Jakub Górka

 

Streszczenie odpowiedzi na pytania z Zielonej Księgi wszystkich uczestników rynku płatności w Europie (English), Komisja Europejska

 

Roadmap: Improving the governance of the Single Euro Payments Area (SEPA)